Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.gypsum naturgips

weber.gypsum naturgips
weber.gypsum naturgips

Egenskaper

Gypsum Naturgips är ett lättarbetat, rent, miljövänligt och brandhärdigt material som tillverkas av naturlig rå gipssten. Produkten avger därför inga emissioner vare sig vid arbete eller i färdigt konstruktion.

Allmänt

Användningsområde

Gypsum Naturgips ska endast användas inomhus. Gypsum Naturgips används vid nybyggnad och renovering av väggar, tak, våtutrymmen. I våta utrymmen ska alltid godkänt tätskikts system användas.

Lagring

6 mån

Förpackning

25kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Utförande
Öppentidca 60 min 
Härdtid
Rekommenderad skikttjocklek2-60 mm 
Användningsområde
För utomhusbrukNej 
För inomhusbrukJa 
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthet2-3 MPa 
Fysikaliska egenskaper
   

Instruktioner

Blandning

Gypsum Naturgips blandas med ca 14 liter vatten/ 25 kg, häll alltid först vatten i blandningskärlet och därefter gips. Om kärlet ej rengöres mellan blandningarna blir öppentiden kortare. 25 kg gips ger ca 30 liter färdigt gipsputs Använd borrmaskin och brukspropeller. Material åtgång: 25kg/kvm vid 30mm tjocklek.

Applicering

Gypsum Naturgips appliceras manuellt eller med lämplig putsmaskin.
Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag i tjocklekar från 2-3mm upp till 60mm utan nätarmering. Andra typer av bruk måste aplliceras i flera påslag.
Gipsbruket kan redan vid appliceringen ges önskad ytstruktur.

Efterbehandling

Ytor med GYPSUM Naturgips kan övermålas med akrylbaserade inomhus färger. Silikatfärg kan också användas, men då måste ytan primas med weber  vidhäftare spädd 1:1 med vatten.

Miljö Säkerhet

Lagring

6 mån

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer