Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.base designputs vit

weber.base designputs vit
weber.base designputs vit

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och vitcement, polymertillsats och välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Används som  putsbruk på lättbetong. Läs alltid produktbladet innan anvädning.

Underlag

Används som putsbruk på lättbetong invändigt  tillsamans med therm 397 glasfibernät.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25 kg säck
1000kg storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 20kg/10mm/kvm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov

4 - 5lit

 
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass CS III (tidigare bruksklass B)  
28 dygn 6 MPa  
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Kalk och cement  
Ballast Natursand 1 mm  
Fibrer Nej  
Lufthalt Ca 20%  

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3-4 min eller maskinvisp. Genomströmningsblandare eller modul-K kan användas.

Förbehandling

Underlaget skall vara torrt, fast, rent och damm-fritt.

Applicering

Designputs dras på för hand eller sprutas. Designputs påföres som en tvåskiktsbehandling med  glasfiberväv som armering. Armeringsnätet läggs i det första skiktet  av 5-7 mm designputs vit . Andra skiktet påföres tidigast dagen efter i ett lager om 3-4 mm . Filtning av andra skiktet görs när bruket härdat tillräckligt.

Efterbehandling

Vid putsning med designputs vit  fodras ingen eftervattning.

Praktiska tips

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är KC baserat.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.