Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.base designputs grå

weber.base designputs grå
weber.base designputs grå

Egenskaper

Fabrikstillverkat torrbruk baserat på kalk och cement, polymertillsats och välgraderad dolomit och natursand som ballast. Pumpbart.

Allmänt

Användningsområde

Används som  putsbruk invändigt  i våtrum. Samt i vissa fall utvändigt där mycket slät struktur önskas i fasadsystem EF. Läs alltid produktbladet innan anvädning.

Underlag

Används som putsbruk i vårtrum tillsamans med therm 397 glasfibernät samt som finputsbruk i fasadsystem EF.

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Förpackning

25 kg säck
1000kg storsäck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 20kg/10mm/kvm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov 4 - 5 lit  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass CS III (tidigare bruksklass B)  
28 dygn 6 MPa  
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Kalk och cement  
Ballast Natursand 1 mm  
Fibrer Nej  
Lufthalt Ca 20%  

Instruktioner

Blandning

Blanda med vatten i snabbgående blandare 3-4 min eller i långsamtgående blandare 7-10 min.

Förbehandling

Underlaget skall vara torrt, fast, rent och damm-fritt. Tätskikt förbehandlas med set 610.

Applicering

Designputs grå dras på för hand. Designputs påföres som en tvåskiktsbehandling i våtrum utanpå z-line tätskiktssystem eller Litex. Innan design puts appliceras våtrum ska set 610 appliceras 2-3 mm tjock på hela ytan. Armeringsnätet läggs i det första skiktet designputs .Andra skiktet påföres normalt dagen efter. Filtning av andra skiktet görs när bruket härdat tillräckligt. I fasadsystem ef appliceras designputs som andra skikt där mycket slät yta efterfrågas, första skiktet med therm 261 och therm 397 glasfiberväv ska då ha en minsta tjocklek om 7mm.

Efterbehandling

Vid putsning med designputs grå  fodras ingen eftervattning.

Praktiska tips

Blandat bruk måste användas inom två timmar eftersom bindemedlet är KC baserat.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp. under +5C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Miljö Säkerhet

Lagring

Inomhus alternativt väderskyddat på arbetsplats
Max 12 månader från tillverkningsdag
 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.