Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber 362 Nätfäste

weber 362 Nätfäste

Egenskaper

weber 362 Nätfäste, ink expanderdel 90mm x 8mm är avsedd för montering i underlag av lättbetong, betong, tegel etc. Till weber 362 Nätfäste används therm 406 skruv 100mm, Torx grepp (c/c 400 mm).

Allmänt

Användningsområde

weber 362 Nätfäste är avsett för montering av weber 323 Nät vid nyproduktion samt renoverig där distans på nätet önskas.

Underlag

Underlag av betong lättbetong samt tegel.

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångMaterialåtgång: Ca 6 st infästningar/m² (c/c 400 mm)
Användningsområde
För utomhusbrukJa
För inomhusbrukJa
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper

Instruktioner

Applicering

Dra upp weber 323 nät innanför ställningen mot takfot. Förborra med 8mm borr, montera weber 362 Nätfäste i nätet, skruva fast fästet med therm 406 Skruv. Nätet kommer då på ca 5mm distans från stommen. Se arbetsanvisning weber rotsystem

Praktiska tips

Vid renovering kan oftast gammal puts sitta kvar, bedöms från fall till fall.

Observera

Om man befarar att vidhäftningen mot underlaget uteblir helt ska provdragning av weber 362 Nätfäste utföras och erforderligt antal infästningar/m² bestämmas.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.