Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Sockelsystem

Egenskaper

  • Putssystem för socklar.
  • Med eller utan isolering.

Allmänt

Användningsområde

Ett system som används både till nyproduktion och renovering. Systemet finns i två varianter ett med isolering och ett där man putsar på mineraliska underlag såsom tex. Leca®.

Systembeskrivning

Weber Sockelsystem har tagits fram för att minimera underhållet och öka säkerheten vid puts på hussocklar. Weber rekommenderar att alla fasadsystem startar ca 450 mm ovan marknivå.

Underlag

Sockelsystemet kan användas på samtliga tunga putsbärande underlag såsom tegel, Leca®, lättklinker, lättbetong, betong m.m.

Ingående komponenter

  • weber.therm 397 EF-nät
  • weber.therm 394 EF-L
  • weber.therm 395 EF-K
  • weber.tec superflex 10

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Utan isolering
I sockelsystemet appliceras ett första tunna grundningskikt för att skapa god vidhäftning mot underlaget. Därefter appliceras två stockningsskikt för att uppnå en total tjocklek om 15-25 mm beroende på underlag, putsbruk och ytstruktur.Med isolering
Isoleringsskivan weber.therm 399 EPS-skiva monteras med lim weber.tec superflex 10 mot underlaget samt mekanisk infästning. Som putsskikt används anpassade bruk för cellplast t.ex. therm 260 EF A sockelbruk totalt ca 10mm tjock i två skikt med glasfiberväv i första skiktet. 

Efterbehandling

Sockelsystemet kan ha en mängd olika ytputser eller färger – allt från släta avfärgningar till grova spritputser. Tänk på att ytputser och färger ska vara anpassade för socklar. Se respektive arbetsanvisning.

Praktiska tips

Socklar kräver även en korrekt återfyllnad med god dränerande effekt.

Observera

Läs alltid gällande arbetsanvisning och produktblad.

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Observera att samtliga produkter kräver minst + 5°C.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.