Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Serposol EF

Egenskaper

  • Tunnputssystem utan isolering.

Allmänt

Användningsområde

Serposol  Fasadsystem är ett putssystem med många användningsområden såväl i nyproduktion och som vid omputsning ut- och invändigt på de flesta underlag. Passar på underlag där traditionell puts är olämplig.Putsen är vattenavvisande, vilket gör den extra lämplig i slagregnsrika områden. Putsens goda vidhäftning gör att den kan användas för putsning inomhus på framförallt cement- och silikatbaserade skivor.

Systembeskrivning

Serposol Fasadsystem är ett tunnputssystem utan isolering, anpassat för putsning i skikt om totalt 8-10 mm. Systemet kan användas på många typer av underlag t.ex. Leca®, lättbetong eller tidigare putsade fasader med god hållfasthet. Serposol används också på vissa typer av ventilerade skivmaterial t.ex. Gyproc Aquaroc.

Underlag

Serposol Fasadsystem kan användas på samtliga tunga putsbärande underlag såsom tegel, Leca® lättklinker, lättbetong, betong m.m. Kan även användas på vissa ventilerade skivmaterial. Om Serposol Fasadsystem EF ska användas på underlag av lättbetong används weber.base 262 EF Vit som putsbruk, detta bruk är lågalkaliskt. Arbetsutförandet är i övrigt detsamma.När ventilerade skivmaterial ska putsas är det mycket viktigt att skivkonstruktionen är godkänt för användande av Serposol Fasadsystem. Kontrollera med Weber Kundsupport vad som gäller för respektive skivkonstruktion.

Ingående komponenter

  • weber.therm 261 putsbruk EF
  • weber.therm 397 EF-nät
  • weber.base 262 putsbruk ef vit

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Serposol-systemet består av weber.therm 261 putsbruk EF som appliceras i två lager till en total tjocklek på 8-10 mm. Detta ställer höga krav på underlagets planhet. Det går att applicera fler lager av weber.therm 261 putsbruk EF men detta kräver extra ordinära åtgärder som i vissa fall blir kostsamma. Rådgör med Weber Kundsupport vid tveksamhet om Serposol Fasadsystem är det bästa alternativet för just er fasad.

Första skiktet
Det första skiktet appliceras mot underlaget i en tjocklek om 5-7 mm i detta skikt arbetas weber.therm 397 EF nät in och ska helt omslutas av putsbruket. Vid hörn och avslutningar samt runt öppningar i fasaden används speciella hörnlister för att uppnå raka och skarpa hörn i det färdiga systemet.

Andra skiktet
När det första skiktet torkat minst ett dygn appliceras ytterliggare ett stockningsskikt för att uppnå en total tjocklek på 8 - 10 mm.

Efterbehandling

Serposol avfärgas med produkter ur weber.pas eller weber.ton sortimentet som består av silikonharts eller silikatbaserade produkter.Dessa produkter kan fås som släta färger eller med kornstorlekar på 1 mm, 1,5 mm, 2 mm eller 3 mm.

Praktiska tips

Tänk på att systemet är endast 8-10 mm tjockt vilket ställer höga krav på underlagets planhet.

Observera

Läs alltid gällande arbetsanvisning och produktblad.

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Observera att samtliga produkter kräver minst + 5°C.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.