Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Rotsystem

Egenskaper

  • Putssystem anpassat för omputsning av tidigare putsade fasader.
  • Minimerar arbetstid och kostnad vid omputsning av fasad.

Allmänt

Användningsområde

Ett system till renovering av tidigare putsade fasader. Systemet är uppbyggt på en kombination av mineraliska kc-baserade putsbruk som anpassas beroende på underlagets beskaffenhet husets läge och användningsområde samt vilken typ av ytputs eller typ av färg som önskas.

Systembeskrivning

Weber Rotsystem är ett system anpassat för framförallt omputsning av tidigare putsade fasader. Rotsystemet är framtaget för att minimera arbetstiden och kostnaden vid omputsning av en fasad. Hemligheten till tidsbesparingen är att slippa ta bort det befintliga putsskiktet.

Underlag

Rotputssystemet kan användas på samtliga tunga putsbärande underlag såsom tegel, Leca®, lättbetong, betong m.m. Kan även användas på putsade hus med trästomme.

Dokument

Produktdatablad pdf

Ytterligare dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

När det befintliga putsskiktet sitter relativt intakt men med sprickbildningar och tillviss del fastbom kan den gamla putsen vara kvar. Man monterar istället upp ett nytt putsbärande stålnät som fästs med mekaniska infästningar till bakomvarande stomme. I denna armering och putsbärare appliceras sedan nya putsbruk och färger/ytputser.
Rotputssystemet appliceras i de flesta fall med ett första utstockningsskikt bruk på 10 -12 mm som helt omsluter nätarmeringen.
Därefter appliceras ytterliggare ett stockningsskikt för att uppnå en total tjocklek om minst 18mm. Total tjockleken bestäms av underlaget samt val av putsbruk och ytstruktur.

Efterbehandling

Rotputssystemet kan ha en mängd olika ytputser eller putsa färger allt från släta avfärgningar till grova spritputser.

Praktiska tips

Varje specifikt underlag kräver anpassning av brukstypen, se arbetsanvisningen.

Observera

Läs alltid gällande arbetsanvisning och produktblad.

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Observera att samtliga produkter kräver minst + 5°C.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.