Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Nordic

Egenskaper

  • Produkter för restaurering av gamla byggnader.

Allmänt

Systembeskrivning

Murning och putsning med kalkrika kalkbruk har tusenåriga traditioner i Europa. Ofta utfördes dessa arbeten med enkla verktyg och material och med stor förståelse för deras funktion och begränsningar. Kalken gav kalkbruken stor elasticitet som medgav t ex murning av mycket långa och stora sammanhängande fasader och murverk utan dilatationsfogar. Att varsamt restaurera gamla byggnader kräver stort kunnande både när det gäller utförande och produktval. Weber Nordic brukssortiment har den sammansättning och de egenskaper som krävs för att utföra restaurationsarbeten som svarar mot högt ställda antikvariska krav.

Användningsområde

För varsam restaurering av gamla byggnader och byggnadsverk. Vid restaurering eller renovering av historiskt värdefulla byggnader och byggnadsverk krävs en noggrann genomgång av tidigare använda material och metoder. I de allra flesta fall skall en grundlig analys göras av objektet. Weber kan med Nordic-produkterna ta fram en mängd olika kombinationer av produkter och anvisa användartekniker för att motsvara högt ställda krav och förväntningar.

Ingående komponenter

  • Nordic Hydraulisk 1mm
  • Nordic Hydraulisk 3mm
  • Nordic Kalkbruk 3mm
  • Nordic Elastiskt KC 3mm
  • Nordic Kalkbruk 1mm
  • Nordic Elastiskt KC 1mm
  • Nordic putsbas hydraulisk

Dokument

Produktdatablad pdf

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Restaureringsbruk enligt 1:1 principen, vilket innebär att andelen bindemedelskalk och fyllnadskalk skall vara ca 50 viktprocent och andelen sand ca 50 viktprocent.Till grund för våra rekommendationer, använder vi oss av väl beprövade metoder redovisade i skriften Kalkputs 7. Denna skrift bygger på mer än 40 års praktisk och teoretisk erfarenhet av restaurering av gamla byggnader. Skriften som nu utkommer i sin sjunde upplaga har grundligt genomarbetats och moderniserats i samarbete mellan ECS-Teknik AB, Nordic Thermosilit AB och Weber.

Observera

Läs alltid gällande arbetsanvisning och produktblad.

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Det är mycket viktigt att restaurering genomförs på ett teknisk och materialmässigt fullvärdigt sätt med hänsyn till givna förutsättningar. Att låta yttre omständigheter som kyla, stark värme eller regn förstöra ett gott utfört arbete är inte acceptabelt. Det är därför av största vikt att varje projekt av denna art projekteras noggrant och att man skapar goda förutsättningar för utförandet av arbetet.Tidplanen måste anpassas till varje specifikt objekt så att tid finns för respektive arbetsmoment samt härdning och efterfuktning. 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.