Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Kalkbrukssystem

Egenskaper

  • Skyddar och bevarar kalkputsade fasader.

Allmänt

Användningsområde

Används till framförallt renovering av äldre byggnader.

Systembeskrivning

Fram till 1940-talet var nästan all puts kalkbaserad. Grundregeln vid renovering av dessa ytor är att använda ursprungliga material. D.v.s. kalk på kalk. Men vilken kalkprodukt är den rätta? Typ av kalkprodukt, mängden bindemedel och andra egenskaper varierar. Anpassa därför produktval och arbetsmetod individuellt till varje objekt.

Underlag

Kalkputsystemet kan användas på olika typer av underlag t.ex. Tegel, natursten, revetering av trähus.

Ingående komponenter

  • weber.cal 109 hydraulisk kalkgrund
  • weber.cal 142 kalkbruk
  • weber.cal 142 kalkbruk
  • weber.cal 144 kalkbruk fin
  • weber.cal 148 hydrauliskt kalkbruk
  • weber.cal 152 hydrauliskt kalkbruk fin
  • weber.cal 158 hydrauliskt kalkbruk grov

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Beroende på underlag anpassas valet av kalkbruk.

Efterbehandling

Kalkputssystemet kan ha en mängd olika ytputser eller putsfärger allt från släta avfärgningar till grova spritputser.

Praktiska tips

Varje specifikt underlag har en separat arbetsanvisning.

Observera

Läs alltid gällande arbetsanvisning och produktblad.

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Observera att samtliga produkter kräver minst + 5°C.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.