Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Ädelputs-/KC-putssystem

Egenskaper

  • Består av vit krossad marmor, dolomit.
  • Kan kombineras med fasadmaterial som trä, tegel, plåt, betong.
  • Olika strukturer.
  • Lätt att pigmentera till nästan vilken kulör som helst.

Allmänt

Systembeskrivning

Webers ädelputser består till större delen av krossad vit marmor, sk dolomit. Dessutom ingår kalk, cement, färgpiment och ibland glimmer. Det är den rena, vita marmorn som är hemligheten bakom ädelputsens/ytputsens unika egenskaper. Den förbättrar hållfastheten i alla klimat och ger en jämn ljus färg, som gör putsen lätt att pigmentera. Weber Ädelputs-/KC-putssystem kan kombineras som fasadmaterial med trä, tegel, plåt och betong. Den kan appliceras till vilken struktur som helst och fås i nästan vilken kulör som helst.

Användningsområde

Ett system med många användningsområden. Används både till nyproduktion och renovering.

Underlag

Ädelputssystemet kan användas på samtliga tunga putsbärande underlag såsom tegel, Leca® lättklinker, lättbetong, betong m.m.

Ingående komponenter

  • weber.base 103 rödgrund
  • weber.base 105 vitgrund
  • weber.base 130 lättbetongputs b
  • weber.base 131 lättbetongputs c
  • weber.base 132 utstockningsbruk b
  • weber.base 134 utstockningsbruk c

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Ädelputssystemet appliceras i de flesta fall med ett första tunt grundningskikt för att skapa god vidhäftning mot underlaget. Därefter appliceras två stockningsskikt för att uppnå en total tjocklek om 15-25 mm beroende på underlag, putsbruk och ytstruktur.

Efterbehandling

Ädelputssystemet kan ha en mängd olika ytputser eller putsa färger allt från släta avfärgningar till grova spritputser.

Praktiska tips

Varje specifikt underlag har en separat arbetsanvisning.

Observera

Läs alltid gällande arbetsanvisning och produktblad.

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Observera att samtliga produkter kräver minst + 5°C.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.