Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Serporoc

Egenskaper

 • Energieffektivt
 • Obrännbart, uppfyller krav för Br1
 • Fuktsäkert

Allmänt

Användningsområde

Serporoc fasadsystem används i både nyproduktion och renovering.

Systembeskrivning

Serporoc Fasadsystem är ett mineraliskt tjockputssystem på en mineralull med en tjocklek från  30-200 mm. Med sin kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Serporoc mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

Underlag

 • Lecablock
 • Lättklinkerelement
 • Betong
 • Tegel
 • Lättbetong

 

OBS:

För regelstomme med invändig diffspärr används certifierat Serporocsystem i kombination med vindskyddstätning.

Certifikat SC 0238-10

Ingående komponenter

 • weber.therm 321 Skiva
 • weber.therm 371 Premium 32
 • weber.therm 323 Nät
 • weber.therm 325 Clips
 • weber.therm 312 Fäste
 • weber.therm 340 underlagsbruk
 • weber.therm 342 fasadbruk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Applicera weber.therm 340 underlagsbruk så att armeringsnätet är helt omslutet av bruk, minst 10mm tjocklek (ca 20 kg/m2). Eventuella små ojämnheter i underlaget tas upp med underlagsbruket inte med fasadbruket. Bruket komprimeras och avdrages med rätkäpp. Se till att ytan blir lämplig i sinstruktur för nästa putsskikt. Fönstersmygar grundas noggrant, detta underlättar putsningen av följande skikt. weber.therm 340 underlagsbruk ska hållas fuktig i minst 3 dygn för att reglera sugningen för efterföljande putsskikt och säkerställa härdningsprocessen.  Använd slang med finspridarmunstycke.

Andra grovputsningspåslaget
weber.therm 342 fasadbruk appliceras normalt 3 dygn efter att puts med underlagsbruket har avslutats. Förfukta grundningen, använd slang med finspridarmunstycke, dock inte så att fritt vatten rinner på ytan. Applicera weber.therm 342 fasadbruk ca 8-10 mm (ca 20 kg/m2), dock inte tjockare än första grovpåslaget. Drag av putsen med rätkäpp. Det är viktigt att den bearbetade grovputsen är helt fri från sprickor och ojämnheter. Se till att ytan blir lämplig i sin struktur för nästa skikt, enligt rekommendationerna nedan.

Praktiska tips

När putsning sker vid kall och fuktig väderlek skall fasaderna täckas in.

Putsskiktet får inte utsättas för frost. Vid uppvärmning blir den relativa luftfuktigheten låg, varför eftervattning krävs. Puts eller färger ska inte användas vid temperatur under +5°C.

Använd alltid regntak som skydd vid fasadarbeten.

Observera

Läs alltid gällande arbetsanvisning och produktblad.

Kvalitetskontroll

Använd egenkontroll/checklista.

Utlåtanden

 

 

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Observera att samtliga produkter kräver minst + 5°C.

Kvalitetskontroll

Använd egenkontroll/checklista.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.