Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber Serpomin EF

Egenskaper

  • Fasadsystem med isolering.
  • Både nyproduktion och renovering

Allmänt

Användningsområde

Lättarbetade fasadsystem med fiberarmerad mineralisk puts som dessutom armeras med glasfibernät.  

Systembeskrivning

Serpomin EF har tagits fram för att motsvara högt ställda krav på funktion och estetik. Du får en motståndskraftig fasad med putsens unika känsla och egenskaper. Systemet är anpassat för både nyproduktion och renovering.

Underlag

Hus byggda av tegel, lättklinkerblock, lättklinkerelement, betong eller cement- alt silikatskivor på regelstomme Placo.

Ingående komponenter

  • weber.therm 261 putsbruk EF
  • weber.therm 417 fogband
     

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Weber.therm398 MW skiva finns i tjocklekar från 20–220 mm. Stenullsisoleringen förankras till stommen med avsett fästelement. Med weber.therm 261 putsbruk EF arbetar man med samma teknik som vid traditionell putsning. Putsen har en speciell sammansättning som gör den motståndskraftig och något elastisk, vilket innebär att putsen är mindre känslig för mekanisk skada samt att risken för sprickor minimeras. System med minskad vattenupptagning ställer dock höga krav på arbeten som ansluter mot angränsande material så som balkongplattor, fönsterkarmar, sockelanslutningar etc. För att öka säkerheten vid dessa typer av anslutningar ska alltid weber.therm 417 fogband användas. Ytskiktet ska vara weber ytputser och färger baserade på silikat, silikonharts. Produkterna är hydrofoberade, d.v.s. vattenavstötande mot utifrån kommande vatten.

Efterbehandling

Viktigt!
Grovputsen ska torka innan ytputs/färg appliceras.Ytputser
Som ytputser till Weber Fasadsystem EF rekommenderas följande produkter:

  • weber Silikatprodukter
  • weber Silikonhartsprodukter

Samtliga ytputser är genomfärgade och levereras färdigblandade.
Arbetsanvisningar för ytputser, se respektive produktblad.

Praktiska tips

När putsning sker vid kall och fuktig väderlek ska fasaden täckas in och värmas upp så att putsskiktet härdar. Läs mer om putsning vintertid här >>

Observera

Läs alltid gällande arbetsanvisning och produktblad.

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Observera att samtliga produkter kräver minst + 5°C.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.