Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Serporoc MK2 på lättregelstommar

Egenskaper

 • Serporoc MK2 Certifikatsnr SC 0238-10
 • Mineraliskt tjockputssystem om ca 20 mm.
 • Energieffektivt
 • Fuktsäkert
 • Obrännbart, uppfyller kraven för byggnader i Br1.
 • God Ljudreduktion.
 • Genomfärgad mineralisk riv puts om 20mm

 

Serporoc MK2 är ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem som ger en tvåstegstätad och dränerad putsfasad.

Serporocsystemet är verifierat enligt certifieringsregel 021 och uppfyller kraven enligt BBR.

Serporocsystem kan även P-märkas om systemet monteras utav Weber certifierad fasad entreprenör.

 

 

Allmänt

Systembeskrivning

Webers beprövade Serporocsystem är certifierat enligt certifieringsregel 021 Byggsystem för ytterväggar och fasader. Godkännandebeviset är märkt med Serporoc Fasadsystem MK2 , tvåstegstätad / dränerad putsfasad med certifikats nummer SC 0238-10.

Serporoc MK2 är ett energieffektivt mineraliskt tjockputssystem på mineralull och finns med isolertjocklek från 30-200mm. För lättregelstomme är systemet verifierat med isolertjocklekar om 50-100 mm.

Med sin kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Serporoc MK2 mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

Serporoc MK2 rekomenderas på högre byggnader.

Det certifierade Serporocsystemet MK2 kan även P-märkas, kravet är då att montaget utförs utav en Weber certifierad fasadentreprenör som innehar kompletterande utbildning av tätningsdetaljer.

Fullständig dokumentation tillhandahålls av systemhållaren, Innehavare Saint-Gobain Sweden AB, Weber.

Användningsområde

Nyproduktion på regelstomme.

Underlag

Vindskyddsskiva Glasroc GHS 9 Storm med erforderliga tätningsdetaljer enligt montage anvisning för vindskivssystem.

Ingående komponenter

 • weber.therm 373 SL
 • weber.therm 374 Valvkantstätning
 • weber.tec Rörmanschett
 • weber.tec Tätremsa SH
 • weber.tec.superflex 10
 • weber.therm 398 MV-Skiva
 • weber 323 Nät
 • weber.therm 343 Basbruk
 • weber.min 207/208 Rivputs
 • weber.therm 325 Clips 40mm
 • weber.therm 312 Fäste TB
 • weber.therm 406 Skruv (Trä)
 • weber.therm 408 Plåtskruv
 • weber.therm 317 Betongskruv
 • weber.therm 410 Infästningsplank
 • weber.therm 412 startlist
 • weber.therm 312 Fäste MTB

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Se separata anvisningar.

 • Checklista för projektering.
 • Arbetsanvisning för vindskyddstätning
 • Arbetsanvisning Serporoc MK2
 • Se förteckning över certifierade entreprenörer på Webers hemsida.

Observera

Weber ansvar ej för underliggande konstruktion om inte arbetsanvisningen för vindskyddstätningen tillämpas.

 

 

Kvalitetskontroll

Observera att samtliga produkter kräver minst + 5°C.

Om systemet skall P-märkas utför RISE tredjepartskontroll.

 

Utlåtanden

Certifikat SC 0238-10
 

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Observera att samtliga produkter kräver minst + 5°C.

Om systemet skall P-märkas utför RISE tredjepartskontroll.

 

Ansvar av huvudentreprenören

Om Serporocsystemet MK2 skall P-märkas skall en person hos entreprenören vara utsedd som kvalitetsansvarig med befogenhet och ansvar för att kraven och kvalitetssystemets uppfylls.

För att erhålla certifieringen ska ansökande entreprenör ha tillräcklig tillgång på utbildad personal.

Utbildning sker via systemhållare.

Omfattningen av en persons behörighet skall framgå på särskild handling och ska kunna uppvisas på byggplatsen.

 

 

 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.