Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

P-märkt Serporoc Premium 32

Egenskaper

 • P-märkt Serporoc Premium 32 fasadystem
 • Certifikatsnr SC 0238-10
 • Mineraliskt tjockputssystem

Allmänt

Systembeskrivning

Webers beprövade Serporoc Premium 32  är nu P-märkt enligt certifieringsregel 021 Byggsystem för ytterväggar och fasader. Godkännandebeviset är märkt med Serporoc premium 32, tvåstegstätad / dränerad putsfasad med certifikats nummer SC 0238-10.

Serporoc premium 32 är ett energieffektivt mineraliskt tjockputssystem på mineralull med tjocklekar från 50-120  mm. Med sin kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Serporoc premium 32 mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

P-märkning av den färdiga fasaden eller konstruktionen kräver att den görs av en Weber certifierad fasadentreprenör som innehar kompletterande utbildning av tätningsdetaljer. Fullständig dokumentation tillhandahålls av systemhållaren, Innehavare Saint-Gobain Sweden AB, Weber.

Användningsområde

Nyproduktion på regelstomme.

Underlag

Vindskyddsskiva Glasroc GHS 9 Storm med erforderliga tätningsdetaljer enligt montage anvisning för vindskivssystem.

Ingående komponenter

 • weber.therm 373 SL
 • weber.therm 374 Valvkantstätning
 • weber.tec Rörmanschett
 • weber.tec Tätremsa SH
 • weber.tec.superflex 10
 • weber.therm 371 Premium 32
 • weber 323 Nät
 • weber.therm 340 Underlagsbruk
 • weber.therm 342 Fasadbruk
 • weber.therm 325 Clips 40mm
 • weber.therm 312 Fäste TB
 • weber.therm 406 Skruv (Trä)
 • weber.therm 408 Plåtskruv
 • weber.therm 317 Betongskruv
 • weber.therm 410 Infästningsplank
 • weber.therm 412 startlist
 • weber.therm 312 Fäste MTB

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Se separata anvisningar före montering.

 • Vindskivsystem
 • P-märkt Serporoc Fasadsystem
 • P-märkt Serporoc Premium 32 Fasadsystem
 • P-märkt Serporoc MK 2
 • P-märkt Serporoc Premium 32

Observera

Läs alltid gällande arbetsanvisningar innan start av projekten.

Utlåtanden

Godkännandebevis Serporoc Premium 32 märkt SC 0283-10

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Observera att samtliga produkter kräver minst + 5°C.

Ansvar av huvudentreprenören

En person hos entreprenören ska vara utsedd som kvalitetsansvarig med befogenhet och ansvar för att kraven och kvalitetssystemets funktion uppfylls.

För att erhålla certifieringen ska ansökande entreprenör ha tillräcklig tillgång på utbildad personal. Utbildning sker  via systemhållare. Entreprenören ska ha tillräckligt många utbildade, godkända medarbetare inom det område tillverkning skall utföras. Arbetet ska alltid ledas/utföras av behörig personal.
Omfattningen av en persons behörighet ska framgå på särskild handling och skall kunna uppvisas på byggplatsen.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas i detta produktblad. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt
påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer