Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

P-märkt Serporoc Premium 32 MK2

Egenskaper

 • P-märkt Serporoc Premium 32 MK2
 • Certifikatsnr SC 0283-10
 • Mineraliskt tjockputssystem

Allmänt

Systembeskrivning

Webers beprövade Serporoc Premium 32 MK 2 är nu P-märkt enligt certifieringsregel 021 Byggsystem för ytterväggar och fasader. Godkännandebeviset är märkt med Serporoc premium 32 MK, tvåstegstätad / dränerad putsfasad med certifikats nummer SC 0238-10.

Serporoc premium 32 MK 2 är ett energieffektivt mineraliskt tjockputssystem på mineralull med tjocklekar från 50-120 mm. Med sin kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Serporoc premium 32 MK 2 mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

P-märkning av den färdiga fasaden eller konstruktionen kräver att den görs av en Weber certifierad fasadentreprenör som innehar kompletterande utbildning av tätningsdetaljer. Fullständig dokumentation tillhandahålls av systemhållaren, Innehavare Saint-Gobain Sweden AB, Weber.
 

Användningsområde

Nyproduktion på regelstomme.

Underlag

Vindskyddsskiva Glasroc GHS 9 Storm med erforderliga tätningsdetaljer enligt montage anvisning för vindskivssystem.

Underlag

Samtliga underlag i både nyproduktion och renovering. Obs! Vindskyddsskivan som isoleringen monteras mot får ej innehålla kartongpapp.

Ingående komponenter

 • weber.therm 373 SL
 • weber.therm 374 Valvkantstätning
 • weber.tec Rörmanschett
 • weber.tec Tätremsa SH
 • weber.tec.superflex 10
 • weber.therm 371 Premium 32
 • weber 323 Nät
 • weber.therm 343 Basbruk
 • weber.min 207 alt 208 Rivputs
 • weber.therm 325 Clips 40mm
 • weber.therm 312 Fäste TB
 • weber.therm 406 Skruv (Trä)
 • weber.therm 408 Plåtskruv
 • weber.therm 317 Betongskruv
 • weber.therm 410 Infästningsplank
 • weber.therm 412 startlist
 • weber.therm 312 Fäste MTB

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

Se separata anvisningar före montering.

 • Vindskivsystem
 • P-märkt Serporoc Fasadsystem
 • P-märkt Serporoc Premium 32 Fasadsystem

Observera

Läs alltid gällande arbetsanvisningar innan start av projekten.

Utlåtanden

 • SPs utlåtande - Regntäthet i Serporoc
 • Anticimex utlåtande: Fuktinventerade putsfasader

Miljö Säkerhet

Kvalitetskontroll

Observera att samtliga produkter kräver minst + 5°C.

Ansvar av huvudentreprenören

En person hos entreprenören ska vara utsedd som kvalitetsansvarig med befogenhet och ansvar för att kraven och kvalitetssystemets funktion uppfylls.

För att erhålla certifieringen ska ansökande entreprenör ha tillräcklig tillgång på utbildad personal. Utbildning sker lämpligtvis via systemhållare. Entreprenören ska ha tillräckligt många utbildade, godkända medarbetare inom det område tillverkning ska utföras. Arbetet skall alltid ledas/utföras av behörig personal. Omfattningen av en persons behörighet ska framgå på särskild handling och ska kunna
uppvisas på byggplatsen.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer