Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Kalkbruk

Sverige är rikt på gamla, vackra kalkputsade byggnader. En kulturhistorisk skatt som vi vill bevara för framtiden. Därför är renoveringar ett mycket viktigt kapitel. Myndigheterna ställer gärna upp med experthjälp. Det gör även Weber. Tala med experterna - före renoveringen.

Weber Kalkbrukssystem

Weber Kalkbrukssystem är fabrikstillverkat torrbruk baserat på luftkalk och hydraulisk kalk med välgraderad vit dolomit och natursand som ballast. Weber har ett komplett sortiment av kalkbruk för bl. a. omputsning och renovering av tidigare kalkputsade byggnader.

Läs mer om Weber Kalkbrukssystem här >>

Olika inriktningar för Weber Kalkbrukssystem

Kalkbruk - renovering
Systemet är framtaget för att kunna anpassas till de ibland många olika kalkbruksvarianter som finns på äldre byggnader.

Kalkbruk - revetering
Ett putsystem för äldre trähus som tidigare haft revetering som har tagits bort för att ersättas med ny revetering.

Kalkbruk - puts på tegel
En produktkombination med flera valmöjligheter beroende på huset förutsättningar och läge.

Weber Nordic

Att varsamt restaurera gamla byggnader kräver stort kunnande både när det gäller utförande och produktval.

Weber Nordic brukssortiment har den sammansättning och de egenskaper som krävs för att utföra restaurationsarbeten som svarar mot högt ställda antikvariska krav.