Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Puts utan isolering

Weber värnar om traditionen med putsprodukter baserade på naturmaterial. Här finns över 100 år av erfarenhet. Vi arbetar med beprövad teknik som ger fasader med lång livslängd.

I marknadens bredaste sortiment finns allt från traditionella putsprodukter till nya moderna fasadsystem, med eller utan isolering. Till såväl nyproduktion eller renovering har Weber rätt system för alla förbättringar.

Traditionella putssystem med anor

Weber Fasadsystem utan isolering

Puts av olika typer förekommer på en mängd olika underlag både inomhus och utomhus.

äldre byggnader uppförda och putsade första gången före 1950 är det oftast kalkputs eller hydraulisk kalkputs. På mer moderna byggnader är det nästan uteslutande kc-baserade putser.

Dessa traditionella putskonstruktioner har i de flesta fall en total tjocklek på 15-30 mm, kalk och hydraulisk kalk kan vara tjockare ändå.

Det finns också tunnputsbruk som är baserade på kalk och cement men med tillsatser som gör bruket hydrofoberat (vattenavvisande). Dessa bruk kan användas på vissa traditionella puts underlag samt ventilerat skivmaterial. Tunnputsbruk används också till puts på isolering.

Puts utan isolering på olika typer av underlag

Leca® lättklinkerblock
Leca® är ett mycket bra underlag för puts. Leca® finns i olika typer av block beroende på blocktyp finns olika rekommendationer. Lättklinker finns även som element/sandwichväggar

Tegel
På tegel har man putsat under väldigt många år till en början med kalk eller hydraulik kalk baserade produkter senare har kc-baserade bruk helt tagit över i nyproduktionen.

Lättbetong
Lättbetong har använts i Sverige från framförallt 1960-talet. Underlaget fungerar väl att putsa på men kräver anpassade produkter med sulfat resistent cement. Observera också materialets relativt stora fuktinnehåll som kan vara ett problem vid framförallt nyproduktion.

Revetering
Revetering är benämningen för kalkputsade trä hus. En gammal metod som har fungerat väl men det är mycket viktigt med tjockleken på brukskiktet det bör var minst 30 mm.

Ventilerat
Den nyaste varianten av puts i Sverige, ett modernt system med luft spalt bakom en cementbaserad skiva med tunnputs. Denna typ av system används på trä eller stålregelstommar.