Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Bompartier har uppstått under pågjutningen

Betongen har inte fäst vid underlaget på vissa ytor. Hur ska man göra för att rätta till problemet?

Problem

Möjliga orsaker till problemet


Alternativ1
Ibland har ett dåligt utfört underarbete resulterat i att pågjutningen släppt från underlaget på vissa ytor. Detta kan vara ett resultat av dålig förankring i underlaget, dålig primning eller att ytan på underlaget haft för låg hållfasthet för pågjutningen.

Alternativ 2
Det kan också ha varit ett resultat av att pågjutningen torkat för länge utan att ytbeläggning applicerats eller att en krympspärr inte nyttjats vilket resulterat i för stora krymprörelser och kantresning.


Lösning

Hur kan det åtgärdas?

Med hjälp av denna lösning kan man i vissa fall avhjälpa problemet utan att först behöva avlägsna och göra om den tidigare applicerade ytan eller partier av denna.

  • Lokalisera och markera bompartiet på golvytan.
  • Borra minst ett hål i varje ände på bompartiet. Om det finns tarmar som går ut från bompartiet måste ett hål göras i änden på varje tarm för att säkerställa att all luft pressas ut vid limning av bompartiet. På detta vis syns också när tarmen blivit fullständigt fylld då injekteringsvätskan pressas upp i hålet.
  • Späd weber vidhäftare 1+2 med vatten.
  • Sätt en tratt till ett av de borrade hålen och häll lösningen i tratten.
  • Om lösningen sjunker fortare än ca 0,5 dl/sekund späd istället Weber Vidhäftare 1+1 med vatten och återupprepa.
  • Om lösningen fortsätter sjunka fortare än ca 0,5 dl/sekund blanda weber vidhäftare 1+2 med vatten och upp till max 1 del Weber Byggcement per del vidhäftare.
  • Anpassa mängden weber byggcement så att lösningen rinner ner smidigt i bompartiet. Överskrid inte förhållandet 1 del weber byggcement till 1 del Weber Vidhäftare. Säkerställ dock att lösningen inte rinner fortare än 0,5 dl/sekund då detta kan medföra att injekteringsvätskan inte fyller upp tomrummet.

Lösning med följande Weber produkter

Lösning 1

weber vidhäftare

Vidhäftare för inblandning i tex putsbruk.