Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Efterhärdning och karbonatiseringsskydd

Egenskaper

Ingående komponenter

  1. weber betongimpregnering

Allmänt

Användningsområde

Allt som gjuts, där extra skydd mot kloridinträngning önskas för att förbättra konstruktionens beständighet mot karbonatisering.

Systembeskrivning

Kontroll av efterhärdning och karbonatiseringsskydd av betong.

Underlag

Betong.

Ingående komponenter

  • weber cms 8030 krympspärr
  • weber betongimpregnering

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Arbetsinstruktioner

weber cms 8030 krympspärr appliceras på betongen dagen efter gjutningen eller då betongen uppnått hållfasthet motsvarande K10. Vid högre betongkvalitet och betong med lågt vct, med risk för snabb uttorkning p.g.a. solbestrålning, blåst etc., rekommenderas härdning med vatten och folietäckning under de första dygnen. När vattning avslutats, plastfolie borttagits eller formar rivits, behandlas betongen med koncentrerad weber cms 8030 krympspärr. weber cms 8030 krympspärr hälls ut på betongytan och fördelas med gummiraka, roller eller borste beroende på ytans struktur. Vid grov ytstruktur och vertikala samt stora ytor kan  weber cms 8030 krympspärr med fördel sprutas med tryckspruta försedd med s.k. flatstrålmunstycke (min. tryck 4 kg/cm²). Produkten får aldrig appliceras på en obunden betongyta.När betongen härdat till angiven sluthållfasthet rengörs ytan från damm, sand, fågelträck, olja, fett mm samt så att ytan får en poröppen ytstruktur. weber betongimpregnering appliceras sedan flödigt med tryckspruta (med lågt, luftfritt tryck), pensel eller roller. Flödig applicering innebär att underlaget ska hållas ”vått”, d v s tillräckligt med weber betongimpregnering appliceras för att säkra god inträngning. Andra behandlingen utförs när den första sugits in i underlaget, normalt ca 1 timme. Behandling ska inte utföras under direkt solsken, vind eller regn.

Praktiska tips

Vid osäkerhet om betongens kondition, kontakta en betongkonsult.

Observera

Impregnering får inte utföras vid temperaturer lägre än +5°C grader. Systemet skyddas under härdning mot väder och vind.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.