Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber vidhäftare

weber vidhäftare
weber vidhäftare

Egenskaper

Vidhäftare är en alkalibeständig plastdispersion för såväl inom- som utomhusarbeten.

Allmänt

Användningsområde

Vidhäftare använd vid golvläggningar för att öka betongens/brukets smidighet och förbättra vidhäftningen mot underlaget (sk plastbetong) samt inblandning i cementlagningsbruk. Ger högre slitstyrka, mindre krympning och bättre motstånd mot kemisk påverkan. Minskar dammbenägenheten hos betongens yta genom lägre vattenbehov, bättre sammanhållning och ökad täthet.

Lagningar

Vidhäftare använd även i lagningsbruk vid lagning av betong, lättbetong och puts för att öka lagningsbruket vidhäftnings och anslutningsförmåga i lagningszonen. Inomhus kan Vidhäftare användas som primer för att binda upp lösa partiklar och minska vattenbortsugning i lagningsstället.

Injektering/limning/tätning

För injektering (fastlimning) av lokala bompartier, normalt i samband med sprickor i övergolv, kan Vidhäftare injekteras i koncentrat. Vid limning av t ex avslagna betongdelar, där det av estetiska skäl är av vikt, att limma fast den avslagna delen, kan ytorna limmas med Vidhäftare varvid utomordentligt förband erhålls.
Tätning av sprickor i horisontella ytor är ett annat användningsområde. För ytförstärkning och dammbindning av betonggolv påförs utspädd Vidhäftare två gånger eller tills ytan är mättad.
Vidhäftare kan användas såväl inomhus som utomhus med vissa reservationer för utomhus beroende på arbetets art.

Lagring

Bör varmlagras. Skyddas mot frost. Oöppnad förpackning kan förvaras i 2 år. Kan användas efter nedfrysning om noggrann omrörning eller omskakning utförs.

Förpackning

1 liter flaska
5 liter dunk

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Förpackning1 liter plastflaska
5 liter plastdunk
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
Kemiska egenskaper
pH4
Densitetca1080 kg/m³
ViskositetTjockflytande

Instruktioner

Blandning

Vidhäftare skall före inblandning i bruk och betong blandas i nedan rekomenderade proportioner med vatten. Inblandningen förändrar ej cementets bindning.

Ändamål Blandn.förhållande Åtgång
Vidhäftare:vatten

Slamningsbruk 1:1 ca 0,2 l/m²
Golvbruk 1:3 ca 0,5 l/m²
0-10mm och cm tjocklek
Golvbruk 1:6 ca 0,3 l/m²
20-35mm och cm tjocklek
Lagningsbruk 1:4-1:6 ca 0,6-0,4
liter per 25 kg säck
Dammbindning 1:6 ca 0,1 l/m²

Miljö Säkerhet

Lagring

Bör varmlagras. Skyddas mot frost. Oöppnad förpackning kan förvaras i 2 år. Kan användas efter nedfrysning om noggrann omrörning eller omskakning utförs.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.