Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber vattentätare

weber vattentätare

Egenskaper

  • Vattentätande pulverformigt tillsatsmedel för golvbruk. Ger en permanent fuktisolering genom att täta porer och kapillärer.

Vattentätande pulverformigt tillsatsmedel för mur-puts- och golvbruk. Weber Vattentätare ger en permanent fuktisolering genom att täta porer och kapillärer. Förändrar ej bindemedlets härdning. Användes i cement- och murcementbruk samt i betong.Överbryggar ej sprickor orsakade av rörelser i underlaget.

Allmänt

Användningsområde

Weber Vattentätare används i mur- puts- och golvbruk för att öka tätheten mot vatten-
inträngningen genom t.ex. murar och bottenplattor.

Underlag

Murbruk, putsbruk, golvbruk

Lagring

Lagras torrt.Lagras torrt. Oöppnad förpackning kan förvaras minst 2 år.

Förpackning

3kg kartong

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång Slamningsbruk, Grundningsbruk: 1,5 kg/25 kg bruk

Cementputs, betong eller golvbruk: 0,75 kg bruk eller betong

Murcementputs, KC-puts: 1,5 kg/25kg puts
Tillsatsmedel för:
  • Murbruk
  • Putsbruk
  • Golvbruk
 
Användningsområde
För utomhusbruk Ja
För inomhusbruk Ja

Instruktioner

Blandning

Blandning av bruk: Blanda in Weber Vattentätare i det torra pulvret före inblandning med vattnet.

Förbehandling

Vattentäta golvbruk:
Rengör underlaget väl. Lösa, porösa och feta föroreningar liksom sprickfylld betong, ythud och färg avläsnas genom fräsning med betongfräs eller dylikt. Stålglättade och andra släta ytor uppruggas. Förvattna underlaget rikligt senast dagen före golvläggning.


Vattentät puts
Rengör underlaget väl. Löst och poröst material avlägsnas, fogar kompletteras.
Förvattna underlaget rikligt senast dagen före putsning.

Applicering

Tillred ett slamningsbruk: 1,5 Kg Weber Vattentätare blandas med 25 Kg Weber Golvslamningsbruk eller i ett bruk som består av 1 del Byggcement och en del sand ( 0 – 3 mm ). Slamningsbruket ( i vällingkonsistent )
borstas väl in i underlaget med t. ex. en kvast. Inget fritt vatten får finnas på underlaget när slamningsbruket påförs.

Tillred ett golvbruk. 0,75 Kg Weber Vattentätare blandas med 25 Kg Weber Finbetong, Weber Cementbruk A eller med en betong som består av 1 del Byggcement och 3-4 delar ballast. Golvbruket, 3 cm eller mer påförs vått i vått. D.v.s innan slamningsbruket torkat.
Efterhärdning: Förhindra snabb uttorkning genom vattning och täckning med plastfolie. Följande 1 – 3 veckor förhindras uttorkning lämpligen genom påföring av Weber Krympspärr.

Tillred ett Grundningsbruk: Weber Cementbruk A eller Serpo 103 Rödgrund blandas med 1,25 Kg Weber Vattentätare/ 25 Kg. Grundningsbruket slås på till ett heltäckande skikt.

Tillred ett putsbruk: Cementbruk A blandas med 0,75 Kg Weber Vattentätare/ 25 Kg alternativt
kan Weber Gullex Murbruk B eller Serpo 222 Mur och Putsbruk blandas med 1,5 Kg Weber Vattentätare/ 25 Kg. Cementbruk A ger det tätaste putsbruket men fordrar mycket god hållfasthet i underlaget.
Efterhärdning: Skydda den nypåförda putsen mot snabb uttorkning under 1-2 veckor. Eftervattna vid behov

Efterbehandling

Efterhärdning: Förhindra snabb uttorkning genom vattning och täckning med plastfolie. Följande 1 – 3 veckor förhindras uttorkning lämpligen genom påföring av Weber Krympspärr.

Vattentät puts
Skydda den nypåförda putsen mot snabb uttorkning under 1-2 veckor. Eftervattna vid behov.
Skydda den nypåförda putsen mot snabb uttorkning under 1-2 veckor. Eftervattna vid behov.

Miljö Säkerhet

Lagring

Lagras torrt.Lagras torrt. Oöppnad förpackning kan förvaras minst 2 år.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.