Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber vattenstopp / ytförstärkare

weber vattenstopp / ytförstärkare
weber vattenstopp / ytförstärkare

Egenskaper

  • Ytförstärkare användas för ytförstärkning och dammbindning av betonggolv och golvavjämning samt vattenstopp inblandat i cementbruk.

Vattenstopp är ett snabbindande tillsatsmedel för cement och cementbruk. Användning på hårdnad betong, golvavjämning eller puts ökar ythållfastheten. Kloridfritt. Inblandat i standardcement hårdnar pastan normalt inom ca 30 sekunder. För cementbruk gäller ca 2 minuter.Silikatbaserat.

Allmänt

Användningsområde

Vattenstopp inblandat i cement eller cementbruk används för tätning av lokala vattengenombrott (flöden) i bl a betong och berg. Vattenstopp kan också användas för ytförstärkning och dammbindning av betonggolv samt som ytförstärkning av avjämningsmassor avsedda för ytbeläggning och portätning av avjämningsmassor avsedda för öppna ytor.

Lagring

Bör varmlagras.
Skyddas mot frost.
Oöppnad förpackning
kan förvaras 3 år.
Kan användas även efter nedfrysning om noggrann omrörning eller omskakning utförs.

Förpackning

1 liter plastflaska
5 liter plastdunk

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

1liter/1,5liter cement

1liter/2liter cementbruk

Vid ytförstärkning:

0,2-0,4 liter/m²

Kemiska egenskaper
pH11
Densitetca 1320 kg/m³
ViskositetLättflytande

Instruktioner

Blandning

Tätning:
Vattenstopp omskakas eller omröres före användandet. Använd ej större kärl än anpassade till handblandning. Större satser leder till onödigt spill genom brukets snabba bindning. Enklaste blandningssättet är att blanda med handen. Använd gummihandskar! Blanda avpassad kvantitet. Häll en uppmätt mängd Standardcement eller Cementbruk A i en likaså uppmätt mängd Vattenstopp. Riktvärde för blandning: 1,5 dl Standardcement blandas i 1 dl Vattenstopp eller 2 dl Cementbruk A i 1 dl Vattenstopp.
Ytförstärkning:
Vattenstopp spädes med 1 del vatten.

Förbehandling

Tätning:
Rengör det skadade stället ordentligt. Vidga hålet eller sprickan till arbetsbar storlek om så behövs.
Ytförstärkning:
Rengör underlaget genom dammsugning. Skador lagas med lämplig cementbaserad produkt ur Weber's sortiment. Feta föroreningar avlägsnas med fettlösande medel.

Applicering

Tätning:
Efter handblandning till en homogen massa (max 10-15 sekunder) stoppas massan omedelbart i läckagestället och hålls kvar tills den stelnat (Ca 1-2 minuter). Vid stora läckage (hål) byggs lagningen upp i omgångar.
Ytförstärkning:
Blandningen påförs underlaget flödigt med t ex vattenkanna och fördelas med gummiskrapa eller borstas ut med en mjuk kvast.
Överskott, som inte sugits in i underlaget tas bort. När första behandlingen sugits in, upprepas behandlingen. Normalt uppnås god effekt efter två behandlingar, men ibland kan en upprepning krävas för att erhålla optimalt resultat. Behandlingen med Vattenstopp utgör ej hinder för efterföljande behandling som t ex spackling, mattlimning etc.

 

Användning på avjämningsmassor:

För stärkning av svaga ytor inför ytbeläggning.
Slipa av ytan och dammsug. Applicera Vattenstopp/ytförstärkare blandad 1:1 med korthårig mopp i tunt skikt. Undvik pölbildning och borsta ut eventuella pölar direkt. Kvarvarande Vattenstopp/ytförstärkare kan annars minska vidhäftningen vid nästa skikt som ska appliceras. Vid starkt absorption kan två appliceringar vara nödvändiga. Tänk på att Vattenstopp/ytförstärkare måste torka ordentligt, minst ett dygn vid ett torkklimat om 20 grader och 50% relativ fuktighet i rumsluften innan primning och avjämning sker.


Användning på industrigolv och icke belagda golvavjämningar.
Weber Vattenstopp/ytförstärkare fungerar som portätning på öppna ytor för att minska absorption av smuts och underlätta städning. Applicera Vattenstopp/ytförstärkare blandad 1:1 med korthårig mopp i tunt skikt 2 ggr. Var noga med att det inte bildas pölar på golvet både under och efter applicering. Eventuell kvarvarande vätska på golvytan kan skapa flammighet och ett glasaktig skikt. Vänta minst 24 timmar innan täckning sker av golvet annars kan flammighet uppstå.
 

Efterbehandling

Tätning:
När det direkta vattenflödet är stoppat skall putsning eller pågjutning utföras med bruk eller betong blandad med Vattentätare.

Miljö Säkerhet

Lagring

Bör varmlagras.
Skyddas mot frost.
Oöppnad förpackning
kan förvaras 3 år.
Kan användas även efter nedfrysning om noggrann omrörning eller omskakning utförs.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.