Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber fuktstopp

weber fuktstopp
weber fuktstopp

Egenskaper

  • Används vid tätning av fuktgenomslag och mindre läckage igenom betong.
  • Kan även användas som accelerator.

Fuktstopp är ett snabbindande tillsatsmedel för cement eller cementbruk. Kloridfritt. Bindningstiden kan regleras genom blandning med vatten i olika proportioner för anpassning till olika arbetssituationer. Inblandad som koncentrat i Standardcement hårdnar pastan inom ca 1 min eller i Cementbruk A ca 3 min. Utspädd med 6 delar vatten, förlängs tiderna till ca 3 resp. 6 minuter. Kallt väder förlänger användningstiden ytterligare.

Allmänt

Användningsområde

Fuktstopp används vid tätning av fuktgenomslag och mindre läckage igenom puts, betong och murverk. Kan även användas som accelerator vid mindre gjutningar, där behov av snabbare"stelning" av betongen finns. Full hållfasthet uppnås dock ej.

Kan blandas med de vanligast förekommande Portlandcement kvaliteterna på den svenska marknaden. Klass, Cem I eller Cem II.

Lagring

Bör varmlagras. Skyddas mot frost. Oöppnad förpackning kan förvaras i 3 år. Kan användas även efter nedfrysning om nogggrann omrörning eller omskakning utförs.

Förpackning

1 liter plastflaska
5 liter plastdunk

Dokument

Produktdatablad pdf

Säkerhetsdatablad

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

Till 10 m² väggyta:

-0,3 dl koncentrerad Fuktstopp till 5 mm Standardcementpasta.

-0,4 dl koncentrerad Fuktstopp till 10 mm Cementbruk A.

Instruktioner

Blandning

Tätningsmassan tillreds av Fuktstopp och Standardcement eller Cementbruk A.
Normalt används Fuktstopp i utspädning med 6 delar vatten. Önskas snabbare bindning minskas andelen vatten. Blanda bruket till en lös pastaliknande konsistens.

1dl Fuktstopp spädes med vatten 1:6:
Alt 1. 2-3 dl Standardcement
Alt 2. 4-5 dl Cementbruk A

Skydda aluminium och förzinkningar.

Förbehandling

Börja med att rengöra det skadade stället ordentligt. Allt löst och poröst material avlägsnas. Fuktstopp omskakas eller oröres före användandet.

Applicering

Bruket påförs underlaget omedelbart med spackel eller slev i skikt 3-6 mm. Blanda små satser.

Efterbehandling

Detta tätskikt avjämnas om så önskas därefter med vanligt putsbruk, tunnputs eller ett skikt optifix varefter målning kan utföras.

Miljö Säkerhet

Lagring

Bör varmlagras. Skyddas mot frost. Oöppnad förpackning kan förvaras i 3 år. Kan användas även efter nedfrysning om nogggrann omrörning eller omskakning utförs.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.