Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber frostskydd

weber frostskydd
weber frostskydd

Egenskaper

  • Frostskydd för betong mur- putsbruk då risk för tidig nedfrysning föreligger.

Weber Frostskydd är ett kloridfritt tillsatsmedel i vätskeform för mur- putsbruk- och betong. Vid inblandning i betong bör betongtillverkaren rådfrågas. Förprovning bör utföras då betongegenskaperna kan förändras. Weber Frostskydd påskyndar bindningen i bruket under dess första kritiska timmar och minskar risken för skadlig iskristallbildning och frysskador. Hållfasthetstillväxt erhålls även vid temperaturer under 0°C och efter nedfrysning. Hållfasthetstillväxten är dock långsam vilket medför att märkbar hållfasthet inte kan påräknas förrän tidigast 7 dygn efter omedelbar nedfrysning efter murning, putsning eller gjutning. Weber Frostskydd innehåller inga skadliga salter och medför ingen risk för korrosion på armeringsstål. Weber Frostskydd ersätter dock ej normala vinteråtgärder och förhindrar ej nedfrysning vid sträng kyla.

Allmänt

Användningsområde

Weber Frostskydd används i mur- putsbruk- och betong då risk för tidig nedfrysning föreligger. Weber Frostskydd kan användas även i färgade murbruk. Då vita bruk används bör Weber Frostskydd vara inblandat med samma inblandningsförhållande för hela fasaden eller till klart avgränsande partier för att förhindra nyansskillnader. Weber Frostskydd skall ej användas i kalkbruk, hydrauliska kalkbruk, ytputser eller färger.

Frostskydd är bara en extra säkerhet till övriga vinteråtgärder så som intäckt ställning, varmt vatten och värmeagregat.

Lagring

2 år.

Förpackning

1 liter plastflaska
5 liter plastdunk

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Kemiska egenskaper
Kloridhalt Max 0,1 %
Densitet 1300 kg/dm³
Viskositet Som vatten

Förväntade hållfastheter, MPa

  Betong K25 Betong K50 Cementbruk Mur/Puts M10 Mur/Puts M5 Mur/Puts M1
7dygn, +20°C 20 35 20 10 5 1
7dygn, -5°C 5 15 5 3 1,5 0,5
7dygn, -10°C 3 10 3 2 1 0,3
28dygn, +20°C 30 55 30 16 6 2
28 dygn, -5°C 10 20 10 8 3 0,6

Instruktioner

Blandning

Före användning skall Weber Frostskydd noga omskakas för att eventuella bildade kristaller skall lösas.
Weber Frostskydd skall ha en temperatur av minst + 10°C vid inblandningen.
Inblandas vid bruksberedningen enligt tabell. Reducera rekommenderad inblandad vattenmängd med ca. halva mängden av inblandad Weber Frostskydd så att önskad konsistens erhålls.

Weber Frostskydd inblandas genom att hälla tillsatsmedlet i vattnet eller direkt i bruket under
blandningens gång. Bruk med Weber Frostskydd skall användas inom 1 timma. Sträva efter brukstemperaturen 20°C. Använd varmvatten vid låga temperaturer.

Frostskydd l/100kg bruk

 -5°C-10°C-15°C
Betong2,5 l4,0 l6,0 l
Cementbruk A2,5 l4,0 l6,0 l
Murbruk1,5 l2,5 l4,0 l
Putsbruk1,5 l2,5 l4,0 l

 

Förbehandling

Underlag och mursten måste vara tinat och fritt från is och snö.

Observera

Hållfasthetsnivån vid plusgrader påverkas inte negativt av Weber Frostskyddstillsats. Hållfasthetstillväxten tar fart när bruket tinar. Slutgiltigt kan påräknas hållfasthetsnivå mycket nära den som normalt erhålls utan nedfrysning.
 

Miljö Säkerhet

Lagring

2 år.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.