Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber fasadskydd

weber fasadskydd
weber fasadskydd

Egenskaper

  • filmbildande och ger ett vattenavvisande skydd som skyddar väggar mot vatteninträngning.
  • från t.ex. regn. Särskilt lämplig för kalksandsten, balkongöversidor m.m.

Weber Fasadskydd är en silan/siloxan/mikroemulsion i vatten. Den är icke filmbildande och ger ett vattenavvisande skydd som skyddar väggar mot vatteninträngning. Minskar även smutsupptagningen.Weber Fasadskydd har god inträngningsförmåga, är diffusionsöppet och tillåter behandlade väggar att andas. Weber Fasadskydd ger vid rätt användning inga färgförändringar.

Allmänt

Användningsområde

Weber Fasadskydd används som vattenavvisande skydd på murverk, puts och
betong. Produkten är särskilt lämplig för kalksandsten. Den skall ej användas på kalkputs.
På höghållfast tät betong erhålls säkrare resultat med Weber Betongimpregnering. Fasadskydd kan användas på tegel men det finns en risk för att murverket kan få frostskador om teglet inte har tillräckligt hög kvatitet. Tegelleverantörens godkännande måste först inhämtas. Behandlingar av ett tegelmurverk utförs i första hand som en åtgärd när vattenläckage genom murverket måste stoppas. Vatten måste förhindras att komma in bakom ”silikonskyddat” murverk. En felaktig behandling med Weber Fasadskydd kan innebära att ommurning, putsning eller annan inklädning måste utföras.

Någon garanti för att tegelmurverket ej skadas av Weber Fasadskydd kan därför ej lämnas.

Underlag

Puts
Kalksandsten
Betong

Lagring

Varmlagras. Oöppnad förpackning kan förvaras i 2 år.

Förpackning

1 liter plastflaska
5 liter plastdunk

Dokument

Produktdatablad pdf

Säkerhetsdatablad

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 0,5 liter per m² och 2 strykningar
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper

Instruktioner

Förbehandling

Före behandling med Weber Fasadskydd skall nedsmutsade underlag rengöras med fettlösande medel och/eller Weber Murtvätt Kalk/Salt beroende på typ av nedsmutsning. Skadade fogar repareras. Nyuppfört underlag av betong, puts- eller murverk måste vara välhärdat och torrt, normalt efter en månad, vid behandling med Weber Fasadskydd.

Applicering

Weber Fasadskydd anbringas två gånger flödigt på det torra, väl rengjorda underlaget med
pensel, spruta eller motsvarande. Spädes normalt ej. Användning får ej ske i direkt solsken eller kraftig vind. Eventuellt spill borttages omedelbart med vatten. Behandlingen sker uppifrån och ner. Andra strykningen skall ske när den första torkat in. Påför hela ytan. Se till att vatten inte tränger in bakom vid anslutningsdetaljer. Eventuella växter och byggnadsdetaljer skyddas vid påförandet.

Observera

Glas och metaller etsas eller missfärgas. Noggrann omrörning eller omskakning utförs före användning.

Miljö Säkerhet

Lagring

Varmlagras. Oöppnad förpackning kan förvaras i 2 år.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.