Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber cms 8030

weber cms 8030
weber cms 8030

Egenskaper

  • Krympspärr används för efterhärdning av betong och minskning av vattenavgång och sprickbildning. Självavlägsnande.

Krympspärr är en helsyntetisk, vattenlöslig vätska. Härdar betong genom balanserad vattenavgång. Ej filmbildande. Motverkar kantresning och krympsprickor. Kontrollerad tillverkning av patenterad produkt. Svenskt patent nr. 323019.

Allmänt

Användningsområde

Krympspärr används för härdning av betong och minskning av vattenavgången. Kan användas på alla betongytor, såväl vertikala som horisontella.

Underlag

Betong

Lagring

Kan förvaras under mycket lång tid, men lagringstiden bör begränsas till 3 år.
Behöver ej varmlagras.

Förpackning

5 liter plastdunk
200 liter plåtfat

Dokument

Produktdatablad pdf

Säkerhetsdatablad

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 1 liter/ 10 m²
Mixing
Härdtid
Tryckhållfasthet
Fysikaliska egenskaper
Densitet 1120 kg/m³
Nötningsmotstånd
Viskositet Simmig

Instruktioner

Applicering

Krympspärr påförs betongen dagen efter gjutningen eller då betongen uppnått hållfasthet motsvarande K10. Vid högre betongkvalitet och betong med lågt vct, med risk för snabb uttorkning p g a solbestrålning, blåst etc, rekommenderas härdning med vatten och folietäckning under de första dygnen. När vattning avslutats, plastfolie borttagits eller formar rivits, behandlas betongen med Krympspärr. OBS! Skall ej spädas.
Krympspärr hälls ut på betongytan och fördelas med gummiraka, roller eller borste beroende på ytans struktur. Vid grov ytstruktur och vertikala samt stora ytor kan Krympspärr med fördel sprutas med tryckspruta försedd med sk flatstrålmunstycke. (min. tryck 4 kg/cm²).
Krympspärr får aldrig påföras en obunden betongyta.

Miljö Säkerhet

Lagring

Kan förvaras under mycket lång tid, men lagringstiden bör begränsas till 3 år.
Behöver ej varmlagras.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.