Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber betongindikator

weber betongindikator
weber betongindikator

Egenskaper

  • Luktfri
  • Fri från karcinogena ämnen

weber betongindikator är en indikatorvätska för att avgöra karbonatiseringsdjup hos betongkonstruktioner.

Allmänt

Användningsområde

weber betongindikator används för att avgöra karbonatiseringsdjup på ny och gammal betong.

Lagring

Hållbarhet minst 12 månader

Förpackning

75 ml sprayflaska

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

0,1 liter/m²

Kemiska egenskaper
Aktiv substansBTB (Bromtymolblått)
Färgfärglös vätska
Viskositetrinnande

 

Instruktioner

Applicering

Betongytan som avses testas ska huggas/sågas fram strax innan indikatorvätska påförs. En betongyta som blivit uthuggen och liggandes exponerad för luft under flera timmar innan testet kan ge ett felaktigt resultat. Betongytan måste vara torr och fri från damm vid provningstillfället.

Spraya ett tunt skikt weber betongindikator på den råa betongytan. Vänta några sekunder och avläs sedan resultatet. En blå/lila färgton indikerar högt pH-värde vilket innebär att betongen inte har karbonatiserat.

En transparent/färglös ton indikerar lågt pH-värde och betyder att betongen är karbonatiserad.

Praktiska tips

Fotografera och mät resultatet direkt efter appliceringen av indikatorvätskan. Efter några timmar försvagas eller försvinner indikatorvätskans färg.

Miljö Säkerhet

Lagring

Hållbarhet minst 12 månader

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.