Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber betongimpregnering

weber betongimpregnering
weber betongimpregnering

Egenskaper

  • Betongimpregnering lättflytande vätska för impregnering av betong. Förhindrar inträngning av vatten och skadliga klorider

 

Weber Betongimpregnering är en lättflytande färglös vätska för impregnering av betong. Den ger ett vattenavvisande varaktigt skydd och förhindrar inträngning av vatten och skadliga klorider vilket minskar risken för frost- och rostsprängning. CE-märkt för Klass II enligt EN 1504-2 och godkänd enligt TRVAMA Anläggning 10

. Produkten har därmed ett impregneringsdjup ≥ 10 mm i betong enligt gällande standard.

 

 

Allmänt

Användningsområde

Weber Betongimpregnering är ett vattenavvisande impregneringsmedel för betongkonstruktioner såsom kantbalkar på broar, pelare, balkar, där risk för saltinträngning föreligger samt som skydd mot nedsmutsning såväl utomhus som inomhus.
Aktiv substans är Silan. Silanmolekylerna är små. Detta säkrar en god inträngning i betongens porstruktur. Behandlingen är osynlig efter uttorkning, och bildar ingen film. Betongimpregnering är diffusionsöppen.

Lagring

Minst 12 månader.
Frostfritt, men ej över +30°C

Förpackning

5 liter plastdunk
200 liter fat

Dokument

Produktdatablad pdf

Säkerhetsdatablad

Prestandadeklaration

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

MaterialåtgångÅtgången av Weber Betongimpregnering är beroende på underlagets porositet och ytstruktur. Riktvärde för beräkning av åtgång vid två behandlingar är ca 0,3-0,5 liter/m². Två behandlingar utförs. Andra behandlingen påförs när den första sugits in i underlaget, normalt efter ca 1 timme.
Härdtid                  Skyddas mot regn i minst 24 timmar efter utförd behandling
 
Fysikaliska egenskaper
Aktiv halt~100% 
Densitet900 kg/m³ 
Nötningsmotstånd
SammansättningSilan 
KonsistensLättflytande färglös vätska 

CBI Betonginstitutet AB, Boras, Sweden
Test report no. 2297156 A, Sept. 6, 1996; BRO 94
Test report no. P701959 B, Oct. 19, 2007; BRO 2004
Test report no. FX00045B, Jan. 27, 2011; VVAMA Anläggning 09

Instruktioner

Förbehandling

Förbehandling: Ytan som skall behandlas måste vara ren och torr för god inträngning. Förorenade underlag måste rengöras för att öppna porstrukturen. Nygjuten betong ska härdat i minst 28 dygn.
Rengör från damm, sand, fågelträck, olja, fett etc.
Beroende på nedsmutsningsgraden väljs lämplig arbetsmetod:
- Borstning
- Luftblåsning
- Sandblästring
- Flamrensning
- Högtryckstvätt med fettlösande medel, avsluta med enbart vatten.
Torkning kan utföras med byggtork, strålningsvärme etc.

Applicering

Weber Betongimpregnering påförs flödigt med tryckspruta (med lågt, luftfritt tryck), pensel eller roller. Flödig påföring innebär att underlaget skall hållas ”vått”, d v s tillräckligt med Weber Betongimpregnering påförs för att säkra god inträngning. Andra behandling när den första sugits in i underlaget, normalt ca 1 timme. Behandling skall inte utföras under direkt solsken, vind eller regn. Spill kan lätt torkas bort efter påföring. Verktyg och övriga ytor rengörs med vanliga lösningsmedel t ex ren sprit.

Miljö Säkerhet

Lagring

Minst 12 månader.
Frostfritt, men ej över +30°C

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.