Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber betongimpregnering Creme

weber betongimpregnering Creme
weber betongimpregnering Creme

Egenskaper

  • Betongimpregneringscrème för impregnering av vertikala betongytor. Ger betongenen hydrofoberande egenskaper som hindrar inträngning av vatten, klorider och föroreningar.

Weber betongimpregnering creme är ett krämigt, silanbaserat vattenavvisande material som inte innehåller lösningsmedel. Det är en produkt för att impregnera betongkonstruktioner såsom kantbalkar, broar, pelare etc. där risk för saltinträngning föreligger. Fungerar som skydd mot nedsmutsning såväl utomhus som inomhus.

Allmänt

Användningsområde

Weber betongimpregnering Creme rekommenderas speciellt för impregnering  av  betong som används för konstruktion av broar, vägar och byggnader. Weber betongimpregnering Creme kan användas på alla alkaliska sugande ytor som tidigare behandlats med koncentrerade impregneringsmedel, t.ex. alkoxysilaner. 
Aktiv substans är Silan. Silanmolekylerna är små. Detta säkrar en god inträngning i betongens porstruktur. Behandlingen är osynlig efter uttorkning, och bildar ingen film. Betongimpregnering är diffusionsöppen.Weber betongimpregnering Creme används som impregnering före målning av betong för att skapa en vattenavisande zon bakom färgskiktet, kontakta Weber för lämpliga system.

Lagring

Sista förbrukningsdatum för varje batch visas på produktetiketten. Lagras frostfritt, ej över +30°C

Förpackning

25 kg fat

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 Produktspecifikation
Materialåtgång

Åtgången av Weber Betongimpregnering Creme är beroende på underlagets porositet och ytstruktur. Riktvärde för beräkning av åtgång är 200 g/m².

 

 Härdtid
 Skyddas mot regn minst 24 timmar efter applicering
 
Fysikaliska egenskaper

Penetreringsdjup: Klass II: ≥ 10 mm
Vattenabsorption och motståndskraft mot baser: Absorptionskoefficient < 7,5% jämfört med obehandlat prov <10% i alkalisk lösning
Torkningsklass: Klass I: > 30%
Viktförlust efter frysnings-/upptiningscykler: Viktförlust 20 cykler senare än i icke impregnerat prov
Farliga substanser: Uppfyller EN 1504-2, 5.3

Den ger ett vattenavvisande varaktigt skydd och förhindrar inträngning av vatten och skadliga klorider vilket minskar risken för frost- och rostsprängning. CE-märkt för Klass II enligt EN 1504-2 och godkänd enligt

CBI Betonginstitutet AB, Boras, Sweden
Test report No. 2297577, 03.07.1998; BRO 94
Test report No. P701959 A, 07.12.2007; BRO 2004
Test report No. PX10706 A, 19.03.2012;TRVAMA Anläggning 10.
 

Aktiv haltc:a 80 % (vikt)
Densitet900 kg/m³
 
Förpackning25 kg fat
SammansättningSilan
Konsistensvit eller gulaktig kräm

Instruktioner

Förbehandling

Förbehandling:

Ytor som skall behandlas måste vara rena och torra för god
inträngning. Förorenade underlag måste rengöras för att öppna porstrukturen.
Beroende på nedsmutsningsgraden väljs lämplig arbetsmetod : stålborstning, luftblåsning, sandblästring, flamrensning.Används högtryckstvätt med fettlösande medel, avsluta tvätten med enbart vatten. Torkningen kan utföras med gasol, tryckluft, inbyggd byggtork, strålningsvärme eller liknande.
Impregnera endast betong som har enhetligt torr yta utan fuktiga fläckar. Vid nederbörd måste behandlingen avbrytas. Täck över de impregnerade områdena. Weber betongimpregnering creme får inte komma i direkt kontakt med bitumen Observera att material såsom trä, plast och metall måste täckas.

Applicering

Weber betongimpregnering creme appliceras bäst på betongen med luftfri teknik, outspädd och med önskad tjocklek. Pensel, lammskinnsroller eller spackelspade kan användas för mindre områden. Upp till 400 g/m² kan appliceras på en gång på vertikala ytor och tak utan materialförlust. Den exakta mängden beror på den bestrukna ytans absorption. Vid applicering av större mängder kan impregneringsmedlet bli vätskeformigt ovanpå betongen och kan då börja rinna undan.
 

Ett andra skikt Weber betongimpregnering creme kan appliceras när som helst, men detta behövs oftast inte. För att garantera att betongen härdat är det bäst att vänta minst fyra veckor innan impregnering. Eventuell formolja avlägsnas med varm vatten tvätt Ta bort grova partiklar och damm från nya, ej nedsmutsade ytor med en borste eller tryckluft. Använd överhettad ånga för att rengöra nötta ytor som är kraftigt nedsmutsade med olja, avnött gummi osv. före behandling.
Behandling skall inte utföras vid direkt solsken, vind eller regn. Spill kan lätt torkas bort efter påföring. Verktyg och övriga ytor rengörs med vatten så snart som möjligt.

Miljö Säkerhet

Lagring

Sista förbrukningsdatum för varje batch visas på produktetiketten. Lagras frostfritt, ej över +30°C

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.