Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Svanen-listade produkter

Webers produkter och Svanen

Du som ansöker om att få ditt byggprojekt Svanenmärkt enligt version 3 av Svanens kriterier, kommer att behöva säkerställa att vissa produkter som ska användas i projektet uppfyller Svanens krav. Produkter som uppfyller Svanens krav finns i Svanens husproduktportal. 

Följande produkter är listade i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta byggnader. Detta ska dock inte förväxlas med att dessa produkter är Svanenmärkta.

Betongprodukter som är listade i Svanens husproduktportal

weber finbetong C32/40

weber finbetong C32/40

För gjutning i skikt 20-100 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber grovbetong C32/40

weber grovbetong C32/40

För gjutning av skikt större än 50 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber Avjämning ute

weber Avjämning ute

Används för avjämning av betongunderlag och andra fasta underlag utomhus och i utsatta miljöer. Kan läggas för hand el..

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber lagningsbruk

weber lagningsbruk

För betongsår, skarvförskjutningar etc. Putsas och filtas. Ute - inne. Kornstorlek: 0-0,5 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber mineralux 8270 betongfärg fin

weber mineralux 8270 betongfärg fin

Akryldispersionsbaserad betongfärg.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber lagningsmassa fin

weber lagningsmassa fin

För lagning av betongsår, skarvförskjutningar etc. Inomhus.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber väggspackel 0-100

weber väggspackel 0-100

För spackling av väggar och tak inomhus.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber.tec superflex 10

weber.tec superflex 10

Bitumen baserat tätskikt för tätning av byggnader mot tryckande vatten.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber cementbruk a

weber cementbruk a

Ger hög hållfasthet vid putsning/murning samt lagning på betongunderlag.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber maxfix

weber maxfix

Avjämningar och utlagningar i tak och väggar, spackling av betong, lättbetong, puts, gipsskivor, träfiberskivor m.m. K..

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber släckt murkalk e

weber släckt murkalk e

För puts- och murningsarbeten där bruk med luftkalk erfordras eller där ingen högre hållfasthet krävs. Bruksklass E.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber dry-mix 85

weber dry-mix 85

Används till betonglagnings- och gjutningsarbeten, mycket lämplig som utfyllnads- och grovavjämning vid t.ex. renoveri..

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber dry-mix 85 pumpbar

weber dry-mix 85 pumpbar

Används till betonglagnings- och gjutningsarbeten, som utfyllnads- och grovavjämning, som fogfyllnadsbetong eller elem..

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber kalkcement c

weber kalkcement c

Kalkcement C är ett bindemedel för blandning till puts- och murbruk tillsammans med ballast (sand) och vatten i högst ..

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber ytbetong

weber ytbetong

För gjutning av skikt 10-50 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber vinterbetong

weber vinterbetong

För gjutning i skikt 25–300 mm i ner till -10°C.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber vitbetong

weber vitbetong

Används till gjutningar där vita betongytor efterstävas.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber läggningsbruk C25/30

weber läggningsbruk C25/30

För sättning av keramiska plattor i tjockt jordfuktigt bruk.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber vägglagning snabb grov 5-100

weber vägglagning snabb grov 5-100

Specialcementbaserat snabbindande lagningsbruk för väggar och tak av betong, murverk och puts, inomhus.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

Expanderbetonger som är listade i Svanens husproduktportal

weber exm 701 Expanderbruk

weber exm 701 Expanderbruk

Speciellt för tunna skikt 5-50 mm. Mycket god vidhäftning till stål.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber exm 702

weber exm 702

Expanderbetong fin. Avsedd för undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål- och betongpelare, rä..

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber exm 703

weber exm 703

Expanderbetong grov. Lättflytande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber exm 715 expanderande köldbetong

weber exm 715 expanderande köldbetong

Expanderande betong 0-4 mm för skikttjocklekar 15-300 mm och nyttjande i klimat ner till -10°C. Produkten uppfyller kr..

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber exm 731 expanderande fogbetong tix

weber exm 731 expanderande fogbetong tix

Tixotrop expanderande fogbetong för fyllning av t ex betongelementfogar eller stenmursfogar från 10 mm och uppåt. Prod..

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber exm 741 Expanderande fogbetong tix -10c

weber exm 741 Expanderande fogbetong tix -10c

Pumpbar fogbetong som används för att säkerställa hållfasthet även vid minusgrader.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber exm 711 Expanderbetong snabb fin

weber exm 711 Expanderbetong snabb fin

Vid önskemål om snabb formlossning, 30-60 min. Skikt 15-100 mm. Klarar –10°C.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

Reparationsbetonger som är listade i Svanens husproduktportal

weber REP 05 betoheft

weber REP 05 betoheft

Korrosionsförhindrande och vidhäftningsförbättrande slamningsmassa.
Uppfyller kraven i EN 1504-4, Vidhäftning m..

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber rep 25 Reparationsbruk

weber rep 25 Reparationsbruk

Lagning av betong i tjocklekar 5-50 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber rep 45 Reparationsbruk.

weber rep 45 Reparationsbruk.

Lagning av betong i tjocklekar 5-50 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber rep 65 Reparationsbruk anl

weber rep 65 Reparationsbruk anl

Byggbart reparationsbruk 5-50 mm baserat på anläggningscement och polypropylenfiber.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber rep 932 Anläggningsbetong 0-12 mm

weber rep 932 Anläggningsbetong 0-12 mm

Högvärdig, saltfrostbeständig betong. Skikt större än 50 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber rep 995 ytslamma

weber rep 995 ytslamma

En tvåkomponents semielastisk cement/copolymerbaserad ytbeläggning.

Se jämförelse Ta bort jämförelse