Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

P-märkt enligt AMA Anl.

P-märkning är en certifiering och innebär bestyrkande från en oberoende tredje part att en produkts egenskaper i färskt och hårdnat tillstånd uppfyller krav ställda i standard eller annan form av specifikation.

P-märkningen innebär att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar.

P-märkning innebär att produkten är typprovad, att tillverkarens egenkontroll övervakas av SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och för vissa produkter innebär det också att installation/montage kontrolleras.

P-märkning av byggprodukter får alltmer betydelsen som intyg av att krav i svenska byggregler uppfylls när gaffelmärket successivt fasas ut till förmån för CE-märket.

P-märkta betongprodukter
Produkterna i listan nedan uppfyller krav på undergjutnings och igjutningsbruk enligt AMA Anläggning, Bilaga EB/2, och P-märkt enligt SPCR 040.

P-märkta betongprodukter

weber exm 701 Expanderbruk

weber exm 701 Expanderbruk

Speciellt för tunna skikt 5-50 mm. Mycket god vidhäftning till stål.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber exm 702

weber exm 702

Expanderbetong fin. Avsedd för undergjutning, fastgjutning och kringgjutningar av brolager, stål- och betongpelare, rä..

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber exm 703

weber exm 703

Expanderbetong grov. Lättflytande, expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber exm 715 expanderande köldbetong

weber exm 715 expanderande köldbetong

Expanderande betong 0-4 mm för skikttjocklekar 15-300 mm och nyttjande i klimat ner till -10°C. Produkten uppfyller kr..

Se jämförelse Ta bort jämförelse