Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Kvalitetskontroll

Det är av yttersta vikt att Webers produkter och system appliceras enligt Webers anvisningar.

Våra system består av produkter vars unika egenskaper testats noggrant för att tillsammans ge den funktion som efterfrågas.

Kontrolldokument

I våra arbets- och monteringsanvisningar hittar du hur de olika systemen ska appliceras.

Nedan finns kontrolldokument för egenkontroll eller besiktning av utförda system. Dessa är framtagna i listform för att säkerställa att inga detaljer i systemen glöms bort eller för att underlätta kontroll och besiktning av relevanta detaljer.

Egenkontroll

Egenkontrollen är ett dokument som ska fyllas i av den som applicerar systemet när appliceringen utförs.

Egenkontrollens syfte är att säkerställa att alla detaljer utförs på anvisat sätt samt att man utifrån egenkontrollen vid överlämning av arbetet ska kunna göra en bedömning om utfört arbete uppfyller gällande kravställningar.

Egenkontroll vid reparation av betongbalkonger och loftgångar
Syftet med dokumentet är att säkerställa att arbetet med Webers betonglagningsprogram sker på föreskrivet sätt. Dokumentet fungerar som en checklista, där de viktigaste punkterna ska kontrolleras av platsansvarig representant för entreprenören.

Dokument

Betongsystem

Balkongrenovering

Balkongrenovering

Weber Balkong ROT: Renovering av karbonatiseringsskador på balkonger, loftgångar och balkongskärmar.

Alla våra Kvalitetskontroll problemlösningar