Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Spräcka sten - Demex

 

 

weber demex används för att spräcka av sten

weber demex används för spräckning av sten, berg eller betong - inomhusutomhus och under vatten.

Med weber demex undviks skador på omgivande objekt och byggnader, vilket lätt uppstår med konventionell sprängteknik.

Spräck sten ljudlöst och dammfritt

När weber demex blandas med vatten, expanderar och hårdnar massan. Expansionen fortsätter även efter det att sprickor uppstått i objektet. På så sätt ökas sprickvidden, vilket underlättar borttransporteringen.

Vattenbegjutning av sprickorna påskyndar spräckningen. Förloppet är ljudlöst, dammfritt, vibrationsfritt och åstadkommer ingen splitterverkan eller gasutveckling.

Produkter

Betong övrigt (1)

weber demex

weber demex

Sten,- berg-, och betongspräckare

Se alla produkter