Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Stiftelsen Konung Oscar I:s minne, Citybanan

 

 

Stiftelsen – En del av Citybanan

Huset - som kallas Stiftelsen - har fyra våningar, två flyglar och väger cirka 12 000 ton. Alldeles under ena flygeln och ena halvan av huvudbyggnaden ska Citybanan passera. Stiftelsen är en vårdbyggnad ritad av Per Ulrik Stenhammar och uppfördes mellan 1873-1875.

Byggnaden har ett stort kulturhistoriskt värde och är av Stockholms stadsmuseum klassad som blå, vilket är den högsta klassificieringen. 

Stiftelsen vilar på ett hundratal pålar

För att ge plats åt tunneln schaktades lager av sten och jord som huset vilar på bort. Byggnadens tyngd lades då över på en temporär stålkonstruktion av pålar.

Därefter gjöts tunneltaket och Stiftelsen fast i det. Sedan schaktades grus- och jordlagret under tunneltaket ut, hela vägen till nivå med det som skulle bli tunnelns bottenplatta. När bottenplattan var klar gjöts väggarna. Nu vilar Stiftelsen Konung Oscar I:s minne ovanpå Citybanans tunnel.

Webers produkter har använts till att förstärka grundmuren runt Stiftelsen med weber SC Reduce 4 på båda sidor, och injektering med injektering 30 cement mellan stenarna i muren för att stabilisera denna.

Anläggningscement har använts för att sätta bergbult. 

weber.exm 725 har använts för att gjuta fast stålbalkar under uppbärningsprocesen. 

Citybanan

Citybanan är en 6 km lång pendeltågstunnel under centrala Stockholm. Banan blir en del av SL:s pendeltågsnät. Trafikstart 2017.

Läs mer om Stiftelsen Konung Oscar I:s minne på Trafikverkets hemsida.

Källa: Trafikverket

Fakta

Objekt: Stiftelsen Konung Oscars I:s minne
Adress, ort:  Björngårdsgatan 23, Stockholm
Entreprenör: Bilfinger
Byggtid: 2011-2015
Produkter: weber SC reduce, Injekt 30 cement, Anläggningscement, weber exm 725

Relaterade produkter

Injekt 30 cement

Injekt 30 cement

Finmald cement för injekteringsarbeten.

Anläggningscement

Anläggningscement

Lågalkalisk, sulfaresistent för kvalificerade arbeten, broar etc.

weber exm 725 Expanderbetong grov anl

weber exm 725 Expanderbetong grov anl

Expanderande, frostbeständigt undergjutningsbruk.