Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Slottsbron över Igelbäcken, Ulriksdal

Sedan mitten av 1600-talet har bron över Igelbäcken i Ulriksdals slottspark funnits på platsen. De tidigare broarna var av trä men ersattes av en stenbro 1863 och uppfördes av stenläggare Östling. På den tiden användes inget murbruk utan brons sidor kallmurades. Statens fastighetsverk förvaltar Ulriksdals slott och tillhörande parkområden. 2012 beslutade man att bron behövde restaureras på grund av skador och bron stängdes för trafik. Eftersom bron var i så dåligt skick gick den inte att reparera utan bron fick istället plockas ner till grunden och sedan byggas upp igen enligt gammal teknik men med moderna verktyg. För att foga fast stenarna användes weber exm 731 expanderande fogbetong tix. Arbetet påbörjades 2013 och arbetet med bron var klart i april 2014.

I samband med rekonstruktionen av stenbron uppförde Statens fastighetsverk i nära samarbete med Stockholms stad en fisktrappa med fri fiskvandring så att fler fiskarter kan vandra upp i Igelbäcken och leka. Den naturliga passagen för fiskar och andra vattendjur uppåt i Igelbäcken hade varit avskuren sedan dammens tillkomst på 1860-talet.

Fakta

Beställare: Statens fastighetsverk
Konstruktion: Stenbro
Produkter: weber exm 731 expanderande fogbetong tix 

Relaterade produkter

weber exm 731 expanderande fogbetong tix

weber exm 731 expanderande fogbetong tix

Tixotrop expanderande fogbetong för fyllning av t ex betongelementfogar eller stenmursfogar från 10 mm och uppåt. Produkten uppfyller kraven enligt...