Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Järnvägsbron i Ängelholm

 

 

Betongbro från tidigt 1900-tal

När Västkustbanan öppnade 1885 behövde Ängelholm en förbindelse med sin nya järnvägsstation. Järnvägsbron byggdes som en förlängning av den dåvarande Södra kyrkogata som breddades och en järnbro stod klar samma år som västkustbanans öppnande.

1927 byggdes den nya betongbron, en trevalvsbro som var bredare och fick bättre gångbanor. Brofasaderna krysshamrades för att se ut som granit.  2015 var den gamla bron i behov av ordentligt underhåll och reparation då karbonisering på undersida och kantbalkar orsakat svåra betongskador. Bland annat behandlades rostig armering innan mindre skador lagades. Därefter sprutades och impregnerades hela ytan innan den slutligen fick ett betongsskydd för att skydda mot karbonatisering och inträngning av vatten och salter. I samband med reparationen fick bron även avskilda gångbanor.

Fakta

Objekt: Järnvägsbron Ängelholm 
Renoveringsår: 2015
Beställare:
Ängelholms kommun
Entreprenör:
BCA Entreprenad
Produkter:
Behandling av rostig armering med weber betoheft anl, små skador lagades med weber rep 65 reparationsbruk anl. Ytan sprutades med 20 mm weber rep 965 tbs-bruk anl. Ytorna impregnerades sedan innan weber rep 990 betongskydd slutligen applicerades.
Yta:
350 kvm sprutades och ytbehandlades

Relaterade produkter

weber betoheft anl

weber betoheft anl

Korrosionsförhindrande och vidhäftningsförbättrande slamningsmassa. Anläggning.

weber rep 65 Reparationsbruk anl

weber rep 65 Reparationsbruk anl

Byggbart reparationsbruk 5-50 mm baserat på anläggningscement och polypropylenfiber.

weber rep 965 tbs-bruk anl

weber rep 965 tbs-bruk anl

TBS Bruk är speciellt utvecklat för att tillsammans med torrbetongsprutor vara ett högklassigt betongreparationskoncept, där omfattningen på repara...

weber rep 990

weber rep 990

Elastisk, ljusgrå ytslamma med extremt hög CO-täthet och hög elasticitet. Två-komponent Ingår i Weber Betongreparationssystem.