Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

HDF-bjälklaget är inte fogat i god tid före ytskiktsapplicering

Om sammanfogningen av HDF-bjälklaget kommer för nära inpå avjämningsarbete, mattläggningen, tätskiktsarbetet eller parkettläggningen - hur gör man då?

Problem

Möjliga orsaker till problemet

Ibland kanske inte tidplaneringen har tillräcklig marginal eller så uppstår väntetider eller problemställningar som gör att sammanfogningen av HDF-bjälklaget kommer för nära inpå avjämningsarbete, mattläggningen, tätskiktsarbetet eller parkettläggningen.

För att nästa moment ska kunna utföras måste även skarvarna i bjälklaget torkat ner till en tillåten relativ fuktighet och detta måste dessutom kunna säkerställas.

Denna lösning kan därför säkerställa att skarvarna kan beläggas tillräckligt snabbt.
 


Lösning

Hur kan det åtgärdas?

Välj weber drymix 85 som fogbetong.

weber drymix 85 minskar tillskottet av byggfukt och säkerställer en mattläggningsbar betongskarv redan efter 3 dygn.

Dessutom kan pumpningen utföras i egen takt varefter bjälklagen läggs på plats. På så vis kan byggtakten också snabbas upp.
 


Lösning med följande Weber produkter

Lösning 1

weber dry-mix 85

Används till betonglagnings- och gjutningsarbeten, mycket lämplig som utfyllnads- och grovavjämning vid t.ex. renovering av våtutrymmen, som fogfyllnadsbetong eller elementfogbruk där en snabb uttorkning är önskvärd. Sats-blandning.

weber dry-mix 85 pumpbar

Används till betonglagnings- och gjutningsarbeten, som utfyllnads- och grovavjämning, som fogfyllnadsbetong eller elementfogbruk där en snabb uttorkning är önskvärd. Pumpbar.