Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber väggspackel snabb fin 0-50

weber väggspackel snabb fin 0-50
weber väggspackel snabb fin 0-50

Egenskaper

  • Finkornig
  • Smidig konsistens
  • Snabbhärdande
  • För skikttjocklekar 0-50 mm

Väggspackel Snabb Fin 0-50 är baserat på specialcement, mineraliska fyllmedel och tillsatsmedel. Kornstorlek < 0,25 mm. Blandas med vatten. Produkten har ett snabbt härdningsförlopp. Tätskikt och kakelsättning kan utföras efter bara några timmar beroende på temperaturförhållanden. Genom liten krympning och sjunkning kan lagningar upp till ca 50 mm i ett skikt utföras utan sprickbildning.Torktid 2 - 24 timmar beroende på skikttjocklek och temperatur.

Allmänt

Användningsområde

Weber Väggspackel Snabb Fin 0-50 används vid lagningar där en snabb hållfasthetstillväxt och uttorkning önskas men även för vanlig lagning, spackling, utjämning på betong, murverk m. m. inom och utomhus för skikt 0-50 mm.
På lättbetong utomhus bör inte Väggspackel Snabb Fin 0-50 användas.

Underlag

Betong, sten, puts, murverk

Lagring

12 månader vid torr förvaring.

 

Förpackning

10 kg hink

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Materialåtgång

1 mm tjocklek = 1,6 kg/ m²

5 mm tjocklek = 8,0 kg/ m²

10 mm tjocklek = 16 kg/ m²

Appliceringstemperatur > 5 ºC
Rekommenderad skikttjocklek 0-50 mm
Användningsområde
För utomhusbruk Ja
För inomhusbruk Ja
Vattenbehov Ca 1,25 liter vatten /5 kg pulver
Tryckhållfasthet
28 dygn 10 MPa
Vidhäftning
Vidhäftning 0,5 MPa
Vidhäftning
Vidhäftning 0,5 MPa
Bindemedel Portlandcement
Ballast Natursand 0-0,25 mm
Börjar härda Ca 20 min
Användningstid Ca 10 min

 

Instruktioner

Blandning

Väggspackel Snabb Fin 0-50 blandas ca 3 minuter med ca 1,25 liter vatten / 5 kg pulver. Härvid erhålles ca 3,5 liter lagningsbruk med lös pastakonsistens. Färdigblandad massa skall användas inom 10 minuter.

Förbehandling

Underlaget skall vararent och fritt från damm, fett och andra föroreningar. På starkt sugande underlag eller vid tunna skikt underlättas arbetet och vidhäftningen om lätt förfuktning utförts.

Applicering

Den blandade massan påförs med en stålspackel eller slev. Tjockare lagningar och ojämnheter kan förlagas om så erfordras i flera tjocka skikt. Temperatur i underlag/lokal får ej understiga + 5°C.
Låg temperatur förlänger härdnings- och torktiden.
 

Observera

Vid lägre temperaturer förlänges härdnings- och torktiden avsevärt. Om möjligt vidtag vinteråtgärder i form av uppvärmning av massan och underlaget.

Miljö Säkerhet

Lagring

12 månader vid torr förvaring.

 

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.