Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber väggspackel 0-100

weber väggspackel 0-100
weber väggspackel 0-100

Egenskaper

Väggspackel 0-100 är ett allroundspackel baserat på gips, mineraliska fyllmedel och tillsatsmedel. Kornstorlek < 0,1 mm. Blandas med vatten. Produktens konsistens kan varieras med vatteninblandningen beroende på vilken skikttjocklek som skall påföras.Torktid: 1- 48 timmar beroende på skikttjocklek, temperatur och vatteninblandning.

Allmänt

Användningsområde

Lagningsspackel används för väggar och tak inomhus, där underlaget består av gips, lättbetong, puts, tapet, gipskivor, träbaserade skivor mm. Färgen hos spackelmassan är vitbeige, varför lokala lagningar även täcks av t ex ljusa tapeter. Materialet har tixotrop konsistens och är snabbtorkande. Den härdade ytan är stabil, lätt formbar och övermålningsbar. Materialet har bra våtstabilitet.

Underlag

Betong, lättbetong, puts, leca, träfiberskiva, gips, tegel, tapet

Lagring

24 månader på inplastad pall vid torr förvaring.

Förpackning

4kg kartong
15kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

1mm tjocklek = 0,9 kg/ m²

5 mm tjocklek = 4,5 kg/ m²

10 mm tjocklek = 9,0 kg/ m²

Appliceringstemperatur > + 5.0 ºC
Öppentid ca 30 min
Rekommenderad skikttjocklek 0-100 mm
Användningsområde
För inomhusbruk Ja
Vattenbehov

1,75 - 2,0 liter / 4 kg pulver

6,5 - 7,5 liter / 15 kg pulver

Tryckhållfasthet
28 dygn 5,0 MPa
Vidhäftning
Vidhäftning 28 dygn > 1,0 MPa
Krympning
1 dygn 0,3 ‰
Densitet
Torr volymvikt 900 kg/m³
Kemiska egenskaper
pH i uttorkat material pH 8
Ballast Natursand 0 - 0,1 mm
Våt volymvikt 1200 kg/m³

Instruktioner

Blandning

Blanda med borrmaskin visp, i minst 2 minuter. Materialet blandas ut med vatten till pastaform. 1,75 - 2,0 liter vatten / 4 kg pulver.
6,5 - 7,5 liter vatten / 15 kg pulver.
Blandat spackel är arbetsbart i ca 30 minuter.

Förbehandling

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, fett och andra föroreningar. Vid lagning av större hål i gips skall kanterna runt om fasas ner för att få en större vidhäftningsyta. För att förbättra vidhäftningen och minimera sprickbildning på torra sugande underlag skall ytan primas med Weber Vidhäftare eller Floor 4716 Primer utspädd 1:3. Träfiberskivor, kalkputs och andra extremt sugande underlag skall alltid primas med koncentrerad Weber Vidhäftare eller Floor 4716 Primer.

Applicering

Vid bredspackling använd en stålspackel 30 eller 60 cm bred. Större svackor och ojämnheter kan förlagas om så erfordras i flera cm tjocka skikt. Finspackla därefter hela ytan i tunnare skikt. Den torra ytan är lätt att skrapa och efterjustera. Temperatur i underlag/lokal får ej understiga + 5°C.
 

Observera

Vid lägre temperaturer förlänges härdnings- och torktiden avsevärt. Om möjligt vidtag vinteråtgärder i form av uppvärmning av massan och underlaget.

Miljö Säkerhet

Lagring

24 månader på inplastad pall vid torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.