Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber vägglagning snabb grov 5-100

weber vägglagning snabb grov 5-100
weber vägglagning snabb grov 5-100

Egenskaper

Vägglagning Snabb Grov 5-100 är ett snabbindande tixotropt lagningsbruk baserat på specialcement, mineraliska fyllningsmedel och tillsatsmedel. Kornstorlek < 0,5 mm. Blandas med vatten. Produktens konsistens kan varieras med vatteninblandningen beroende på vilken skikttjocklek som skall påföras.Torktid: 1 - 3 dygn beroende på skikttjocklek, temperatur och vatteninblandning.

Allmänt

Användningsområde

Ett specialcementbaserat tixotropt, snabbindande och formbart lagningsbruk för spackling/ lagning på väggar och i undertak inomhus på mineraliska underlag t.ex. betong, lättbetong och puts. Kan även användas utomhus om den lagade ytan övermålas. Skikttjocklek 5-100 mm.

Underlag

Betong, lättbetong, leca, murverk, puts

Lagring

12 månader på inplastad lastpall vid torr förvaring.

Förpackning

15kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

10 mm tjocklek = 13 kg/ m²

5 mm tjocklek = 6,5 kg/m²

1 mm tjocklek = 1,3 kg/ m²

Appliceringstemperatur > + 5,0°C
Öppentid ca 45 min
Rekommenderad skikttjocklek 5-100 mm
Användningsområde
För utomhusbruk Nej
För inomhusbruk Ja
Vattenbehov Ca 4 liter vatten/ 15 kg pulver
Tryckhållfasthet
28 dygn 4,0 MPa
Vidhäftning
Vidhäftning 0,5 MPa
Krympning
1 dygn 0,5 ‰
Densitet
Torr volymvikt 1300 kg/m²
Bindemedel Specialcement
Ballast Natursand 0 - 0,5 mm
Våt volymvikt 1600 kg/m²

Instruktioner

Blandning

Vägglagning Snabb Grov 5-100 blandas med ca 4 liter vatten/ 15 kg pulver. Blandningen av massan görs med vispförsedd borrmaskin i minst 2 min till en klumpfri flytande konsistens. För tjockare skikt används styvare konslstens. Vid rumstemperatur är färdigblandad massa arbetsbar i ca 45 minuter. Därefter får ej ytterligare vatten tillsättas.

Förbehandling

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Torra och sugande underlag primas med Weber Vidhäftare eller Floor 4716 Primer utspädd 1:3. Underlagets temperatur skall inte understiga +5°C. För bästa arbetsresultat bör temperaturen i bruket och arbetslokalen ligga mellan +10°C - +25° C. Vid lägre respektive högre temperatur förlängs respektive förkortas härdningstiden.

Applicering

Den färdigblandade massan påföres underlaget med en stålspackel eller liknande verktyg. Den halvhärdande massan kan med lätthet formas eller skäras. Temperaturen i underlag/ lokal får ej understiga +5°C.
Verktyg och maskiner rengörs med vatten
 

Observera

Vid lägre temperaturer förlänges härdnings- och torktiden avsevärt. Vidtag om möjligt vinteråtgärder i form av uppvärmning av massan och underlaget.

Miljö Säkerhet

Lagring

12 månader på inplastad lastpall vid torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.