Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber maxfix

weber maxfix
weber maxfix

Egenskaper

Maxfix är ett specialkomponerat lätt spackel, avsett för lagningar på de flesta förekommande underlag. Inomhus och utomhus. Blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig lagningsmassa. Maxfix är spik och skruvbar. Lätt att slipa. Lätt att forma.Torktid: 6 - 24 timmar beroende på skikttjocklek och temperatur.

Allmänt

Användningsområde

Avjämningar och utlagningar i tak och väggar, spackling av skador på betong, lättbetong, puts, gipsskivor, träfiberskivor, PVC mm. Maxfix kan användas på golv men slitage och tryckbelastningar är begränsade. Maxfix är en lagningsmassa, som kan användas i skikt upp till 15 mm och i hål upp till 50 mm utan nämnvärd sjunkning eller krympning och som ger hög vidhäftning mot underlagen. Större tjocklekar påförs i flera skikt.

Underlag

Betong Lättbetong Puts Gipsskivor Träfiberskivor m.m.

Lagring

12 månader på inplastad pall och torr förvaring.

Förpackning

6kg säck

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Prestandadeklaration

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

1 mm tjocklek = 0,7 kg/m²

5 mm tjocklek = 3,5 kg/m²

10 mm tjocklek = 7,0 kg/m²

Appliceringstemperatur > 5 ºC
Rekommenderad skikttjocklek 0 - 15 mm, i hål 50 mm
Användningsområde
För utomhusbruk Ja
För inomhusbruk Ja
Vattenbehov Ca 2,0 liter vatten/5 kg pulver
Tryckhållfasthet
28 dygn > 10 MPa
Böjdraghållfasthet
28 dygn > 4 MPa
Vidhäftning
Vidhäftning > 0,7 MPa
Bindemedel Portlandcement
Ballast Lättballast 0 - 0,25 mm
Fibrer Nej
Börjar härda ca 6 tim
Användningstid ca 4 tim

 

Instruktioner

Blandning

Maxfix blandas maskinellt 2-4 minuter med borrmaskin/visp eller omsorgsfullt för hand med 2,0 liter vatten/ 5 kg pulver. Tillsätt alltid pulvret till vattnet.

Förbehandling

Underlaget rengörs från lösa, porösa och feta föroreningar. Borsta rent . Vid torra och starkt sugande ytor underlättas påföringen om underlaget förfuktas. Genom förfuktning förbättras även vidhäftning och sprickbildning. Vid tveksamma underlag kontrolleras vidhäftningen på en testyta.

Applicering

Maxfix påförs underlaget med lämplig stålspackel eller slev. Temperatur i underlag/ lokal bör inte understiga + 5°C. Eftersträva en temperatur på + 20°C.

Efterbehandling

Lagningen kan sedan den hårdnat slipas med sandpapper och är lätt att spika och borra i. Före tapetsering med papperstapeter rekommenderas sandspackling.

Observera

Lägsta användningstemperatur +5 °C.
Vid låga temperaturer måste vinteråtgärder i form av uppvärmning av såväl lagningsmassa som underlag utföras. Beakta den lägre hållfasthetsutvecklingen vid låga temperaturer. Eftersträva en temperatur på lagningsmassa och underlag på +20 °C.

Miljö Säkerhet

Lagring

12 månader på inplastad pall och torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.