Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber lagningsmassa fin

weber lagningsmassa fin
weber lagningsmassa fin

Egenskaper

Lagningsmassa Fin är ett specialkomponerat torrbruk baserat på cement, sand och tillsatsmedel. Kornstorlek < 0,25 mm. Blandas med vatten. Torktid: 1 - 3 dygn beroende på skikttjocklek och temperatur.

Allmänt

Användningsområde

Avjämningar och utlagningar av gjutsår, gjutblåsor, skarvförskjutningar i tak och väggar av betong, lättbetong och puts. Lagningsmassa Fin är en spackelmassa avsedd för lagningar i skikt 0 - 15 mm på underlag som ej utsätts för mekanisk nötning. Tjockare lagningar och håligheter kan i vissa fall utföras om en styvare konsistens används. Endast för inomhusbruk.

Underlag

Betong, lättbetong, puts

Lagring

12 månader på inplastad lastpall vid torr förvaring.

Förpackning

20kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång

1 mm = 1,2 kg/m²

5 mm = 6,0 kg/m²

10 mm = 12 kg/m²

 
Appliceringstemperatur > 5 ºC  
Rekommenderad skikttjocklek 0 - 15 mm  
Användningsområde
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov 4,8 - 5,6 liter vatten/20 kg pulver.  
Tryckhållfasthet
28 dygn ca 10 MPa  
Bindemedel Cement  
Ballast Natursand 0 - 0,25 mm  
Fibrer Nej  
Börjar härda 4 tim  
Användningstid 2 tim  

Instruktioner

Blandning

Lagningsmassa Fin blandas maskinellt 2 - 4 minuter med borrmaskin/visp med 4,8 - 5,6 liter vatten / 20 kg pulver. Tillsätt pulvret till vattnet. Härvid erhålles ca 16 liter användningsfärdig spackelmassa.

Förbehandling

Vid torra och starkt sugande underlag underlättas arbetet och ythållfastheten förbättras om underlaget fuktas. Ytan skall vara ren och fri från löst sittande föroreningar.

Applicering

Lagningsmassan påförs underlaget och fördelas med en stålspackel eller slev. Temperatur i underlag/ lokal bör inte understiga + 5°C. Eftersträva en temperatur på ca + 20°C.
Verktyg rengörs med vatten.
 

Efterbehandling

Skydda mot stark uttorkning.

Observera

Vid lägre temperaturer förlänges härdnings- och torktiden avsevärt. Om möjligt vidtag vinteråtgärder i form av uppvärmning av massan och underlaget. Användes endast på cementbaserade putsytor.

Miljö Säkerhet

Lagring

12 månader på inplastad lastpall vid torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.