Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber betongspackel snabb

weber betongspackel snabb
weber betongspackel snabb

Egenskaper

Betongspackel Snabb är en snabbhärdande cementbaserad höghållfast spackelmassa.Blandas endast med vatten. Används både på horisontella och vertikala ytor. Inomhus eller utomhus. Färgen är mörkgrå. Härdningstid: 30 minuter - 60 minuter beroende på temperatur. Torktid: 2 - 24 timmar beroende på tjocklek och temperatur.

Allmänt

Användningsområde

Betongspackel Snabb är en produkt avsedd för lagning av t.ex. betongtrappor, garagegolv, betonghörn, betongfasader eller skarvspackling i skikt upp till 10 mm samt ifyllning av hål upp till 50 mm på främst betong, natursten och andra mineraliska underlag där en relativt hög hållfasthet önskas.

Underlag

Betong
Natursten
Mineraliska underlag

Lagring

24 månader i oöppnad förpackning och torr förvaring.

Förpackning

10kg hink

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Defeinition Värde/enhet Referens
Materialåtgång 1,6 kg/m2och mm  
Appliceringstemperatur > 5 ºC  
Rekommenderad skikttjocklek 0-10 mm, i hål upp till 50 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov ca 2,2 liter vatten/ 10 kg pulver  
Tryckhållfasthet
28 dygn  ca 25 MPa EN 1504-3:2005
Vidhäftning
Vidhäftning > 0,8 MPa EN 1504-3:2005
Bindemedel Specialcement  
Ballast Natursand 0 - 0,25 mm  
Börjar härda 20 min  
Användningstid 15 min  
Frostbeständighet God SS 13 72 44 IIB
Övriga tekniska data: se prestandadeklaration DoPSE-0240  

Instruktioner

Blandning

Betongspackel Snabb blandas maskinellt 2-3 minuter med ca 2,2 liter vatten / 10 kg pulver. Om ej hel förpackning skall blandas, 1 volymdel vatten och 3 volymdelar Betongspackel Snabb. Lämplig blandningsutrustning är borrmaskin och visp. Färdigblandad trögflytande spackelmassa skall användas inom 15 minuter.

Förbehandling

Underlaget skall rengöras från föroreningar, fett och lösa partiklar etc. En god vidhäftning erhålles normalt mot betong. Vid tveksamhet utförs provspackling. Torrt betongunderlag förfuktas lätt.

Applicering

Spackelmassan påförs underlaget och fördelas med stålspackel eller slev. Brädrivning kan om så önskas utföras när spacklet tillstyvnat men ej härdat. Verktygen rengörs med vatten.
 

Efterbehandling

Förhindra snabb uttorkning från sol, blåst eller värmestrålning. Exponerade ytor härdas med vatten de första dygnen.

Observera

Vid lägre temperaturer förlänges härdnings- och torktiden avsevärt. Om möjligt vidtag vinteråtgärder i form av uppvärmning av massan och underlaget.

Miljö Säkerhet

Lagring

24 månader i oöppnad förpackning och torr förvaring.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.