Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber ytbetong

weber ytbetong
weber ytbetong

Egenskaper

  • Betong som kan användas till de flesta typer av gjutningsarbeten
  • Speciellt vid tunnare gjutningsarbeten ex ytskikt på betongunderlag
  • 10-50 mm
  • 40 MPa

Grovbetong, Finbetong och Ytbetong är tre torrbetongprodukter med i stort sett samma egenskaper. Dimension och skikttjocklek avgör respektive produkts användningsområde.Produkterna blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Tryckhållfasthet >40 MPa.

Allmänt

Användningsområde

Ytbetong används speciellt vid tunnare gjutningsarbeten t ex läggning av ytskikt på betongunderlag i 10-50 mm skikt eller andra betongarbeten.

Lagring

Ca 12 månader på inplastad pall vid torr förvaring

Förpackning

25kg säck

1000kg

löst, ficka

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 20 kg per m² och 10 mm tjocklek.  
Appliceringstemperatur > 5 ºC  
Utbyte Ca 13 liter per 25 kg säck  
Rekommenderad skikttjocklek 10-50 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov Ca 3 liter/25 kg säck  
Vattencementtal 0,45  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C32/40  
28 dygn >40 MPa  
Bindemedel Portlandcement  
Ballast Natursand 0-4 mm  
Börjar härda Ca 4 tim  
Användningstid Ca 2 tim  
Vattentät Ja SS 137214
Vintertillsats Nej  
Lufthalt Ca 5 %  
Frostbeständighet Ja SS 137244 ( ej salt miljö )
Exponeringsklasser X0, XC4, XF3 EN 206-1

Instruktioner

Blandning

Ytbetong blandas med ca 3,0 liter vatten/25 Kg, varvid erhålles ca 13 liter betongmassa i plastisk konsistens. Blandning görs med planblandare. Blandas produkten i lösare konsistens erhålles lägre hållfasthet och större krympning.
Önskas betong med lösare konsistens rekommenderas Weber Reparationsbetong 0-4 alt 0-12 mm som ger lättflytande konsistens och hög hållfasthet.

Förbehandling

Vid gjutning mot eller på gammal betong då vidhäftning erfordras, skall följande iakttas.
1. Lösa, porösa och feta föroreningar liksom sprickfylld betong, ythud och färg avlägsnas med betongfräs e d. Stålglättade och andra släta ytor uppruggas.
2. Senast dagen före gjutning vattnas underlaget rikligt, vid pågjutningen skall underlaget vara svagt sugande.
3. Vattenbilad betong och upphuggna råa betongytor behöver ej slammas. Normala betongytor slammas med Weber Golvslamningsbruk. Vid mycket släta och hårda ytor inomhus kan epoxiprimning fordras.

Applicering

Blanda betongen. Fyll formar. Vid större tjocklekar skall komprimering utföras för varje skikt om 30 cm. Använd i första hand slank vibratorstav. Gör täta nedstick. För horisontella gjutningar använd ”vibrobalk” eller ”vibrobrygga”.
Skydda omedelbart gjutningen mot snabb uttorkning.

Efterbehandling

Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten de första dygnen. När vattning avslutats eller när täckning (kvarsittande form) tas bort påförs Weber Krympspärr för bästa resultat.

Observera

Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten.
Beakta även gjutningar mot kalla betongytor. Använd varm betong och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. Gjutningar får ej utsättas för frost innan betongen erhållit en hållfasthet motsvarande 5 MPa. Alternativ till uppvärmning är användning av Weber Expanderbetong Köld, som har hållfasthetstillväxt ned till -20° C.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

FÖRPACKNINGAR
Tom säck kan förbrännas.
RESTPRODUKTER
Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan.
Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.

Lagring

Ca 12 månader på inplastad pall vid torr förvaring

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.