Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber vitbetong

weber vitbetong
weber vitbetong

Egenskaper

  • Används när en vit betong eftersträvas.
  • Innehåller vitcement, lågalkalisk
  • 40 MPa

Vitbetong är en betong innehållandes vit cement och vit ballast. Produkten blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa.

Allmänt

Användningsområde

Vitbetong används som en vanlig konstruktionsbetong till gjutningsarbeten i skikt från ca 30mm och uppåt. Exempel på användningsområden är vid gjutning av pelare, väggar, skulpturer eller andra utsmyckningar.

Lagring

Ca 12 månader på inplastad på pall vid torr förvaring

Förpackning

20 kg säck

960 kg per pall

Artikelnummer

5200836278

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Utbyte Ca 11 liter per 20 kg säck  
Rekommenderad skikttjocklek >30 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
Vattenbehov Ca 2,2 liter / 20 kg säck  
Vattencementtal CA 0,50  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C32/40  
28 dygn > 40 MPa  
Bindemedel

AALBORG WHITE CEM I 52,5R

 
Ballast Dolomit kross 0-5 mm    
Börjar härda Ca 4 tim  
Användningstid Ca 1 tim  
Vattentät Ja SS 137214
Vintertillsats Nej  
Lufthalt Ca 5 % SS 13 71 24
Sammansättning C 400 kg/m³  
Frostbeständighet Ja SS 137244 ( ej salt miljö )
Exponeringsklasser X0, XC4, XF3 EN 206-1

Instruktioner

Blandning

Vitbetong blandas maskinellt 5 minuter med ca 2,2 liter vatten per 20 Kg, varvid  ca 11 liter färdig betongmassa i konsistensklass S4 erhålles. Blandning görs lämpligast maskinellt med visp. Blandas produkten i lösare konsistens kan man få problem med lägre hållfasthet och större krympning. 

Förbehandling

Vid gjutning mot eller på gammal betong då vidhäftning erfordras, skall följande iakttas. 1. Lösa, porösa och feta föroreningar liksom sprickfylld betong, ythud och färg avlägsnas med betongfräs eller motsvarande. Stålglättade och andra släta ytor uppruggas. 2. Senast dagen före gjutning vattnas underlaget rikligt, vid pågjutningen skall underlaget vara svagt sugande. 3. Vattenbilad betong och upphuggna råa betongytor behöver ej slammas. Normala betongytor slammas med vitcement (Aalborg White). Vid mycket släta och hårda ytor kan epoxiprimning behövas.

Applicering

Blanda betongen. Fyll formar. Vid större tjocklekar skall komprimering utföras för varje skikt om 30 cm. Använd i första hand vibratorstav. Gör täta nedstick. För horisontella gjutningar använd gärna ”vibrobalk” eller ”vibrobrygga”. Skydda omedelbart gjutningen mot snabb uttorkning.

Efterbehandling

Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten de första dygnen. När vattning avslutats eller när täckning (kvarsittande form) tas bort påförs Weber CMS 8030 Krympspärr för bästa resultat.

Observera

Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten. Beakta även gjutningar mot kalla betongytor. Använd varm betong och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. Gjutningar får ej utsättas för frost innan betongen erhållit en hållfasthet motsvarande 5 MPa. 

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

FÖRPACKNINGAR
Tom säck kan förbrännas.
RESTPRODUKTER
Pulverform: Lagra torrt för senare användning alt. enligt nedan.
Våt produkt: Låt härda till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: användes som fyllnadsmassa.

Lagring

Ca 12 månader på inplastad på pall vid torr förvaring

Artikelnummer

5200836278

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.