Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber vinterbetong

weber vinterbetong
weber vinterbetong

Egenskaper

  • Betong som kan användas till de flesta typer av gjutningsarbeten
  • Används vid temperaturer under 5°C ner till -10°C
  • 20-100 mm
  • C 32/40

Vinterbetong är en torrbetong och en köldbetongvariant av finbetong.  Används vintertid vid gjutningsarbeten ned till -10°C . När Vinterbetong efter nedfrysning upptinas fås en kraftig tillväxt i tryckhållfastheten.  Tryckhållfasthet C32/40.

Allmänt

Användningsområde

Vinterbetong används inom- och utomhus för olika typer av gjutningsarbeten t.ex. för husgrunder, plintar, trappor, stödmurar, m.m. samt vid lagning och pågjutning på betongunderlag. Vinterbetong används vid de flesta gjutningsarbeten i skikttjocklekar från 25 mm-300 mm. Vinterbetong kan användas ned till -10° C.

Underlag

Se förbehandling.

Lagring

ca 12 månader vid torr förvaring och obruten förpackning

Förpackning

25 kg säck

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 20 kg per m² och 10 mm tjocklek.  
Mixing
Härdtid
Rekommenderad skikttjocklek 25-300 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
För inomhusbruk Ja  
Vattenbehov ca 2,5 liter per 25 kg säck  
Vattencementtal 0,42  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C32/40  
7 dygn - 5°C 20 MPa -10°C 10 MPa  
28 dygn - 5°C 30 MPa -10°C 15 MPa +20°C > 40 Mpa  
Bindemedel Portlandcement  
Ballast Natursand 0-4 mm
Kornmax 6 mm
 
Fibrer Nej  
Rekommenderad vattenhalt 10 %  
Användningstid ca 1 tim.  
Nötningsmotstånd
Vattentät Ja Betongnorm
Lufthalt ca 5 % SS 13 71 11
Sammansättning C475 kg/m³  
Frostbeständighet Ja

(ej saltmiljö)

Exponeringsklasser X0, XC4, XF3 EN 206-1

 

Instruktioner

Blandning

Vinterbetong blandas maskinellt i 5 minuter med ca 2,5 liter vatten per säck om 25 kg, vilket ger ca 13 liter betongmassa i plastisk konsistens klass S2. Blanda med t.ex. planblandare eller borrmaskin försedd med visp. Används produkterna med lösare konsistens fås en lägre tryckhållfasthet och risk för större krympning. Se även arbetsbeskrivning.

Förbehandling

Vid gjutning mot eller på gammal betong då vidhäftning är nödvändig, ska man tänka på följande:

  1. Lösa, porösa och feta föroreningar liksom sprickfylld betong, ythud och färg ska tas bort med betongfräs eller dyl. Stålglättade och andra släta ytor uppruggas.
  2. Vattenbilad betong och upphuggna råa betongytor behöver inte slammas.
  3. Vinterbetongen bör vara +20°C och gjutställets ytor fria från is, snö och fritt vatten vid gjutningen.

Applicering

Tunna betongskikt rekommenderas inte vid riktigt låga temperaturer. Vintergjutning kräver mer omsorg vad gäller förberedelser, använd gärna varmt vatten (max +60° C). Sträva efter en temperatur på 20° C i betongblandningen. Efterhärdning med plast och ev. täckning för att förhindra snabb uttorkning från te.x. vind är viktigt.

Vattning får inte förekomma vid risk för minusgrader.

Gjutning
Blanda betongen. Fyll formar. Vid större tjocklekar skall komprimering utföras för varje skikt om 30 cm. Använd i första hand slank vibrator stav. Gör täta nedstick. För horisontella gjutningar använd “vibrobalk“ eller “vibrobrygga“. Skydda omedelbart gjutningen mot snabb uttorkning. Exponerade ytor (tidigt avformade) skyddas mot uttorkning. När täckning (kvarsittande form) tas bort behandlas ytan med Weber Krympspärr för bästa resultat. Ovanstående uppgifter är vägledande och då bl.a. arbetsutförandet ligger utanför vår kontroll är vårt ansvar begränsat till kvaliteten hos levererad vara.
 

Efterbehandling

Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten de första dygnen. När vattning avslutats eller när täckning (kvarsittande form) tas bort behandlas ytan med Weber Krympspärr för bästa resultat.
Viktigt är dock gjutningens tjocklek och dimension. Tunnare betongskikt kräver mer omsorg, särskilt efterhärdning, vattning och förhindrande av snabb uttorkning.

Observera

Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten i normal betong. Var även uppmärksam på gjutningar mot kalla betongytor. Använd varm betong och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. Full sluthållfasthet kan inte uppnås i minusgrader efter 28 dygn. Tiden för när full sluthållfasthet beräknas uppnås måste anpassas efter rådande klimat, se värden för tryckhålfasthet vid olika temperaturer.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

FÖRPACKNINGAR
Tom säck kan förbrännas.

RESTPRODUKTER
Pulverform: lagras torrt för senare användning alt. enligt nedan. Våt produkt: härdas till fyllnadsmassa. Härdad produkt: används som fyllnadsmassa.

Lagring

ca 12 månader vid torr förvaring och obruten förpackning

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.