Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber sockelbetong

weber sockelbetong
weber sockelbetong

Egenskaper

  • Bruk framtaget för att putsa socklar av betong och liknande
  • Sockelbruk med hög hållfasthet 30MPa

Sockelbetong är en grå produkt speciellt framtagen produkt för att putsa socklar av betong.

Allmänt

Lagring

Säckar kan förvaras upp till 12 månader i torra miljöer i obruten pall. Öppnade säckar måste användas inom en kort tid.

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Appliceringstemperatur >+5°C
Öppentid Ca. 45 minuter
Utbyte Ca. 14 liter/25 kg
Vattenbehov Ca. 4,0 liter/25 kg (16,0%)
Tryckhållfasthet
1 dygn > 3 MPa
7 dygn > 20 MPa
28 dygn > 30 MPa
Böjdraghållfasthet
1 dygn > 1 MPa
7 dygn > 4 MPa
28 dygn > 6 MPa
Vidhäftning
Vidhäftning > 2 MPa mot betong
Fysikaliska egenskaper
Elasticitetsmodul (E-modul) 15 GPa
Bindemedel Portlandcement
Ballast Sand 0- 1mm
Konsistens Tixotrop
Frostbeständighet Ja
Exponeringsklasser X0, XC4, XF3  EN206-1

Instruktioner

Blandning

Vid blandning för hand hälls det torra pulvret från en säck i en hink med 4,15 liter vatten. Blanda i fem minuter med hjälp av en lågvarvig borrmaskin med blandarvisp eller en betongblandare för att få ett homogent klumpfritt bruk. Låt det stå i fem minuter, rör sedan ytterligare en minut före användning.

Anodmassan är framtagen för Weber silo, blandare och pumpsystem. Några rekommenderade system är m-tech modul K och m-tech Duomix med variabel hastighet. Vid pumpning från en blandare rekommenderas m-tech P30 med variabel hastighet eller liknande. Vattenbehovet ökar till cirka 4,5 liter per 25 kg vid pumpning. Det rekommenderas att göra ett litet sprutprov för att finna rätt konsistens innan man börjar. Rådgör med din Weber-säljare.

Förbehandling

Betongytan måste sandblästras till en ruggad yta, där ballastkornen är väl synliga, ha en draghållfasthet på >1,5 MPa och vara ren. All lös, sprucken och krossad betong måste tas bort liksom cementpasta, olja, fett, lagningsbruk, färg etc. Före installation måste ytan förvattnas för att få en bra vidhäftning mellan slamman och underlaget. Vid speciellt torra förhållanden kan vattning i flera dagar vara nödvändig. Ytan måste vara fri från fritt vatten när anodslamman appliceras.
Påbörja inte arbetet om temperaturer under 5°C förväntas inom de närmaste 24 timmarna.

Applicering

Produkten sprutas lämpligen på den valda ytan för att få bra vidhäftning. Det första lagret bör ha en tjocklek av 3-4 mm och det andra 2-3 mm. Blandaren och pumpen bör kunna regleras beträffande kapacitet och ha tillräckligt hög maximal kapacitet för att garantera en bekväm arbetshastighet. Om borste eller rulle används på t.ex. små ytor, måste slamman arbetas in väl I ytan för att garantera god vidhäftning.
 

Efterbehandling

Använd vatten för efterhärdning och täck om nödvändigt.

Miljö Säkerhet

Lagring

Säckar kan förvaras upp till 12 månader i torra miljöer i obruten pall. Öppnade säckar måste användas inom en kort tid.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.