Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber läggningsbruk C25/30

weber läggningsbruk C25/30
weber läggningsbruk C25/30

Egenskaper

  • Lågalkaliskt jordfuktigt bruk som läggs i tjocka skikt och kompimeras
  • För sättning av keramiska plattor
  • C 25/30

Weber Läggningsbruk C25/30 är ett cementbaserat läggningsbruk avsett för läggning av keramiska plattor i tjockt bruksskikt. Läggningsbruket tillverkas av lågalkalisk cement (anläggnings-cement) och natursand och är därför lämpligt för alla typer av keramiska plattor.

Allmänt

Underlag

Betong: Underlaget skall vara väl rengjort. Mycket släta ytor uppruggas. Eventuell cementhud ska tas bort. Vid läggning på andra underlag utförs större sammanhängande skikt som ett nätarmerat bruksskikt.

Lagring

12 månader på inplastad pall vid torr förvaring

Förpackning

25 kg säck

1000 kg storsäck

Löst, ficka

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 20 kg/m² och 10 mm skikttjocklek
 
Min tjocklek 30 mm vid fast golvkonstruktion, 50 mm vid flytande
Vattenbehov ca 2 liter per 25 Kg
Vattencementtal 0,35-0,40
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C25/30
28 dygn >35 MPa vid
densitet 2200 Kg / m³
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel

Cem I 42,5 MH/LA/SR3

Ballast 0-4 mm
Exponeringsklasser X0, XC4, XF3, XA1

 

Instruktioner

Blandning

Blanda maskinellt, helst med planblandare i minst 5 minuter med ca 2 liter vatten per 25 Kg så att det blir ett homogent bruk i jordfuktig till styv konsistens. Anpassa konsistensen så att bruket blir lätt att komprimera. Tillred inte mer bruk än vad som förbrukas inom en timme.

Förbehandling

Vid flytande golvkonstruktioner appliceras först en åldringsbeständig plastfolie som skarvas 20 cm omlott. Större sammanhängande ytor skall armeras med ett centriskt placerat armeringsnät. Vid ”fast golv”, skall betongytan förvattnas i minst två dygn före läggning. Vattensamlingar får inte förekomma. Borsta in underlaget med Weber REP 05 betoheft alt. Betoheft Anl omedelbart innan Weber Läggningsbruk läggs ut.

Applicering

Bred ut läggningsbruket på den våta slamman och komprimera tills det uppnår föreskriven tryckhållfasthet. Vid tjocklekar över 50 mm skall bruket påföras i två skikt i omedelbar följd men komprimeras var för sig. Rugga upp brukets yta mellan skikten för bästa vidhäftning.
Vid Flytande Golv skall brukstjockleken vara minst 50 mm.
För industrigolv rekommenderas ytvibrering.
För att beskriven tryckhållfasthet skall uppnås krävs komprimering till en densitet av 2200 kg/m ³. 1 liter komprimerat bruk väger 2,2 kg.
Vidhäftningsslamma till plattor:
Plattor, med vattenabsorption som överstiger 3 %, kan fästas i en lättflytande slamma som innehåller ett lågalkalisk cement. T.ex. Anläggningscement eller Vitcement och vatten. Häll ut och fördela 1-3 mm slamma över det komprimerade läggningsbruket. Banka eller vibrera sedan ner plattorna i bruksbädden.

Observera

Rengör verktygen i vatten. Lägsta arbetstemperatur +5° C. Vid varm arbetsmiljö, var uppmärksam på brukets fukthalt så att det inte torkar ut för snabbt. Var även uppmärksam på oskyddade fria brukskanter.
Färdig beläggning ska skyddas mot snabb uttorkning under de sju första dygnen. Efterfukta gärna dagen efter. Ytorna skall vara avstängda från trafik tills de har uppnått den hållfasthet som krävs.

Miljö Säkerhet

Lagring

12 månader på inplastad pall vid torr förvaring

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.