Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber grovbetong C32/40

weber grovbetong C32/40
weber grovbetong C32/40

Egenskaper

  • Betong som kan användas till de flesta typer av gjutningsarbeten
  • Gjutning av skikt mer än 50mm
  • C32/40

Grovbetong, Finbetong och Ytbetong är tre torrbetongprodukter med i stort sett samma egenskaper. Dimension och skikttjocklek avgör respektive produkts användningsområde. Produkterna blandas endast med vatten för att få en användningsfärdig betongmassa. Tryckhållfasthetsklass C32/40.

Allmänt

Användningsområde

Grovbetong används till gjutningsarbeten inom och utomhus i grövre än 50 mm skikt t.ex. för husgrunder, plintar, trappor, stödmurar, m.m. samt vid lagning och
pågjutning på betongunderlag.

Förpackning

25 kg säck

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Materialåtgång 20 kg per m² och 10 mm tjocklek.  
Appliceringstemperatur > 5 ºC  
Utbyte ca 13 liter per 25 kg säck  
Rekommenderad skikttjocklek >50 mm  
Användningsområde
För utomhusbruk Ja  
Vattenbehov ca 2,5 liter per 25 kg säck  
Vattencementtal 0,50  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C32/40  
Bindemedel Portlandcement  
Ballast Natursand 0-10 mm
Kornmax 12 mm
 
Rekommenderad vattenhalt ca 2,5 liter per 25 kg  
Börjar härda ca 4 tim.  
Användningstid ca 2 tim.  
Vattentät Ja SS 137214
Vintertillsats Nej  
Lufthalt ca 5 %  
Sammansättning C 400 kg/m³  
Exponeringsklasser X0 XC4 XF3 XA1 SS EN 206-1

Instruktioner

Blandning

Grovbetong blandas maskinellt i 5 minuter med ca 2,5 liter vatten per 25 kg, vilket ger ca 13 liter färdig betongmassa i plastisk konsistens. Blandning görs med planblandare. Blandas produkten i lösare konsistens får den en lägre hållfasthet och större krympning. Önskas betong med lösare konsistens rekommenderas Weber Reparationsbetong 0-4 mm alt 0-12 mm som ger lättflytande konsistens och hög hållfasthet.

Förbehandling

Vid gjutning mot eller på gammal betong då vidhäftning är nödvändig, skall man vara nogrann med följande:

1. Lösa, porösa och feta föroreningar liksom sprickfylld betong, ythud och färg avlägsnas med betongfräs eller dyl. Stålglättade och andra släta ytor uppruggas. 2. Senast dagen före gjutning vattnas underlaget rikligt, vid pågjutningen skall underlaget vara svagt sugande. 3. Vattenbilad betong och upphuggna råa betongytor behöver inte slammas. Normala betongytor slammas med Weber Golvslamningsbruk. Vid mycket släta och hårda ytor inomhus kan epoxiprimning behövas.

Applicering

Blanda betongen. Fyll formar. Vid större tjocklekar skall komprimering utföras för varje skikt om 30 cm. Använd i första hand slank vibratorstav. Gör täta nedstick. För horisontella gjutningar använd ”vibrobalk” eller ”vibrobrygga”.
Skydda omedelbart gjutningen mot snabb uttorkning.

Efterbehandling

Exponerade ytor (tidigt avformade) härdas med vatten de första dygnen. När vattning avslutats eller när täckning (kvarsittande form) tas bort behandlas betongen med Weber Krympspärr för bästa resultat.

Observera

Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten. Var även uppmärksam på gjutningar mot kalla betongytor. Använd varm betong och skydda gjorda gjutningar mot avkylning. Gjutningar får inte utsättas för frost innan betongen fått en hållfasthet motsvarande 5 MPa. Alternativ till uppvärmning är användning av Weber Vinterbetong eller Weber Expanderbetong Köld, som har hållfasthetstillväxt ned till -15° C.

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

FÖRPACKNINGAR
Tom säck kan förbrännas.
RESTPRODUKTER
Pulverform: lagras torrt för senare användning alt. enligt nedan.
Våt produkt: härdas till fyllnadsmassa.
Härdad produkt: används som fyllnadsmassa.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer