Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber dry-mix 85

weber dry-mix 85
weber dry-mix 85

Egenskaper

  • Snabbtorkande betong
  • Kan användas till de flesta gjutningsarbeten
  • Mycket fördelaktig där snabb uttorkning är nödvändig
  • Finns i två varianter, pumpbar/satsblanding
  • RF

Dry-Mix 85  är en torrbetong som finns i två varianter, en för genomströmningsblandare (pumpbar) (se separat produktblad) och en för satsblandning. Torrbetongen blandas endast med rent vatten för att få en färdigblandad betongmassa med hög hållfasthet och en snabb uttorkning. Uttorkningstiden ned till 90% RF är normalt efter 2 dygn och ned till ≤ 85% efter 3-7 dygn. Tryckhållfasthet efter 28 dygn är ≥ 30 MPa.

Allmänt

Användningsområde

Dry-Mix 85 används till betonglagnings- och gjutningsarbeten. Betongen är avsedd att användas vid gjutning i skikttjocklekar 40–300 mm. Betongen är mycket lämplig som utfyllnads och grovavjämning i samband vid våtrum men också som fogfyllnadsbetong eller elementfogbruk där en snabb uttorkning är önskvärd. För att garantera bästa resultat och säkerställa en alkalitetsspärr bör betongytan beläggas med en självtorkande eller normaltorkande avjämningsmassa (weberfloor 120 Reno eller weberfloor 140 Nova).

Lagring

ca 12 månader vid torr förvaring

Förpackning

25 kg säck
1000 kg storsäck
Bulk

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Säkerhetsdatablad

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Produktspecifikation
Materialåtgång 80 kg betong per m² och 40 mm tjocklek  
Mixing
Härdtid
för gångtrafik ca 4 tim.  
Utbyte ca 13 liter per 25 kg säck  
Vattenbehov ca 12,8 %  
Vattencementtal ca 0,33  
Skikttjocklek 40-300 mm 60-300 mm i flytande konstruktion
Tryckhållfasthet
1 dygn >10 MPa  
7 dygn >20 MPa  
28 dygn >30 MPa  
Fysikaliska egenskaper
Bindemedel Snabbt hårdnande Portlandcement  
Ballast Natursand 0-4 mm  
Användningstid ca 30 min  
Nötningsmotstånd
Vattentät Ja SS 137214
Lufthalt ca 10-15 %  
Konsistens LL  
Frostbeständighet Ja SS137244
Exponeringsklasser X0, XC4, XF2, XA1 EN 206-1

 

Instruktioner

Blandning

Dry-Mix 85 blandas maskinellt i en planlandare eller med borrmaskin/visp. Betongen blandas i ungefär 3 minuter med ca 3,2 liter (12,8 %) vatten per 25 kg säck vilket ger ca 13 liter betongmassa. Blandningstiden anpassas så att lufthalten inte blir för hög. Lämplig lufthalt är ca 15 %. Vi rekommenderar att lufthaltsmätning utförs som en kvalitetssäkring. Utbredningsmåttet bör vara 100-120 mm (Ø50x45) eller 110-130 mm (Ø68X35).

Applicering

Gjutning mot befintligt betongunderlag: Rengör underlaget väl. En rå eller fräst yta ger den bästa vidhäftningen. Prima alltid underlaget före läggning med Floor 4716 utspädd 1:5 (primer:vatten) för att förhindra bortsugning av vattnet från den färska betongen. Betongen hälls satsvis eller pumpas ut över underlaget. I samband med utläggning komprimeras betongen med sloda eller kratta m.m. Betongen har en öppentid på 20-30 minuter. Efter läggning skall ytan skyddas mot snabb uttorkning med Floor 4716 utspädd 1:3 dvs. så fort den är gångbar. Betongen kan även läggas utan vidhäftning mot underlaget dvs. flytande golv. Då måste betongen stålnätarmeras och särskild omsorg vid efterhärdningen beaktas för att förhindra kantresning och sprickbildning. Skikttjockleken bör inte understiga 60 mm. Vid ytor ≥ 10 m² skall alltid betongen armeras. Avjämningsmassa kan påföras den snabbtorkande betongen efter 1-3 dygn.

Golvbeläggning: Mattor kan läggas när en tillräcklig låg fukthalt uppnåtts. Normalt en vecka efter avjämningsmassans applicering. Används en snabbtorkande avjämningsmassa kan mattläggning ske efter ännu kortare tid. Keramisk plattläggning kan utföras normalt ca två dygn efter avjämningsmassans applicering. Det är fördelaktigt men inte helt nödvändigt att även under keramiska plattor använda avjämningsmassa. Plattorna fogas tidigast efter ca två veckor med hänsyn tagen till krymprörelser. Önskas tidigare fogning används fogbruk eller fix som är elastiskt. Rörelsefogar läggs in enligt vedertaget sätt.
 

Observera

Vinterhantering
Vid lägre temperatur än +5°C avstannar hållfasthetstillväxten. Även gjutningar mot kalla betongytor skall beaktas. Betongen får inte utsättas för frost innan hållfasthet 5 MPa uppnåtts, normalt efter 1-3 dygn.

Miljö Säkerhet

Lagring

ca 12 månader vid torr förvaring

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.